Tilbud samler støv

Omfattende krav til dokumentation kan være en udfordring for læsesvage. I København er der hjælp at hente – den bliver bare ikke brugt.

Da Københavns Kommune i 2017 skiftede til omsorgssystemet CURA, fulgte en række børnesygdomme med. En af dem var, at CURA Ikke fungerede sammen med det værktøj, der hidtil havde hjulpet medarbejdere med skrive- og læsevanskeligheder med at dokumentere.

Efter en periode, hvor de pågældende medarbejdere stod uden hjælp, blev der i 2018 indkøbt 600 licenser til et nyt app-baseret værktøj, IntoWords, der virker sammen med CURA og blandt andet kan komme med forslag til ord og læse den skrevne tekst højt, så man kan høre, om man nu også har skrevet det, man ville.   

Men kun 230 af licenserne er kommet i brug, og det er et problem, mener fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Susan McAlden, der frygter, at licenserne ikke vil blive fornyet, når de udløber i 2020.

Derved går medarbejdere, der kunne have haft gavn af det, glip af tilbuddet.

Problemer er tabu

IntoWords installeres på en personlig device (mobil eller tablet), og medarbejdere, der ikke har en personlig device i forvejen – for eksempel på plejecentrene – udstyres med en.

Udgifterne til licens og evt. device afholdes af forvaltningen og koster ikke arbejdspladsen noget, så det bør ikke være økonomien, der afskrækker, mener Susan McAlden. Hun frygter, at den manglende efterspørgsel dels skyldes et manglende kendskab til tilbuddet og dels, at det kan være tabu at skulle have hjælp til læsning og skrivning.

”Vi har kolleger, der har haft store udfordringer efter indførelsen af CURA, fordi de pludselig skulle til at dokumentere. Så prøver de måske at gå under radaren, fordi de er bange for at miste deres job i stedet for at sige højt, at de har brug for hjælp”.

Ifølge Susan McAlden er det en ledelsesopgave at være opsøgende over medarbejdere, der kunne have glæde af værktøjet.

”Men sker det ikke, er det oplagt, at medarbejdere selv hiver fat i ledelsen”, tilføjer hun. ”Nogle ledere kan have svært ved at prikke en medarbejder på skulderen og sige, at man tror, den pågældende har problemer med at læse og skrive. Men det er nødvendigt for at fastholde medarbejdere, der ellers ville få at vide, at de ikke er fagligt dygtige, fordi de ikke dokumenterer”.

Sådan gør du

Medarbejdere i København (SUF) kan få IntoWords samt en evt. personlig device ved at kontakte deres leder. Der er ikke nogen formelle kriterier, der skal være opfyldt for at komme i betragtning. Tilbuddet er både til medarbejdere, der er ordblinde, tosprogede eller har svært ved at læse og skrive fordi de aldrig har fået det lært.

I andre kommuner kan der være andre arbejdsgange/værktøjer. Her er det vigtigste i første omgang at få sagt højt, at man har behovet.