Susan McAlden

Bestyrelsesmedlem

Foto af Susan McAlden

Øvrige tillidshverv:


Fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

 

Bestyrelsesudvalg i fagforeningen:

  • Medlem af OK18-udvalget


Uddannelse:


Social- og sundhedshjælper