Foto: Jan Kruse

Skadelige nattevagter

Gitte Kruse har fået myndighedernes ord for, at et langt liv med nattevagter er medvirkende årsag til, at hun fik brystkræft.Det har desuden kostet hende dyrt, at hun fik anmeldt det for sent.

Gitte Kruse tager imod FOA SOSU i havestuen i sit hus i Glostrup.

Hun er blevet interviewet til medlemsbladet før. Dengang foregik det på arbejdspladsen, børneafdelingen på Herlev Hospital, og interviewet handlede om, hvor glade hun og kollegerne var for deres arbejde. Nu er hun gået på efterløn, og selvom hun inderligt savner både børnene og kollegerne, har hun erkendt, at hun ikke kan holde til arbejdet.

Og skulle hun være i tvivl, har hun nu også sort på hvidt, at arbejdet har gjort hende syg – alvorligt syg.

Optaget af andre ting

Gitte Kruse nåede at holde 40 års jubilæum som hospitalsansat, først sygehjælper og siden social- og sundhedsassistent, inden hun gik på efterløn i juni 2018.

En måned senere afgjorde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at den brystkræft, hun blev ramt af i 2014, var en arbejdsskade udløst af de mange år med mange nattevagter, og hun blev tilkendt en godtgørelse for varigt mén og for tab af erhvervsevne.

Erhvervsevnetabet og dermed erstatningen beregnes fra den dag, skaden anmeldes, og altså ikke fra den dag, man bliver syg.

I Gitte Kruses tilfælde gik der tre år, fra hun blev syg, til hun anmeldte det som arbejdsskade, og det er derfor, vi sidder her i havestuen i Glostrup. Gitte vil nemlig gerne gøre andre i samme situation opmærksomme på at få anmeldelsen sendt afsted hurtigst muligt.

”Da jeg blev syg i 2014 var der jo så meget andet, der optog mig, at jeg ikke tænkte på at få det anmeldt”, fortæller Gitte, der blandt andet måtte bruge sine kræfter på at overbevise Jobcenteret om, at hun ikke var sygemeldt for sjov.

”Jeg blev indkaldt til møde og sat over for et helt panel med otte mennesker, inklusive en misbrugskonsulent. Hvis jeg ikke havde haft min tillidsrepræsentant med til mødet, tror jeg, jeg var gået igen eller begyndt at græde”.

Ingen nattevagter

Kemobehandlingerne tog hårdt på Gitte, og i ni måneder kunne hun slet ikke arbejde.

”Man bliver lidt mærkelig af det kemo dér, og det er som om, kræfterne ikke rigtig kommer igen. Heldigvis havde jeg en god leder, der bakkede op, og som lod mig komme stille og roligt tilbage”.

Forskerne mener, at natarbejde øger risikoen for brystkræft, fordi døgnrytmen forstyrres, og man derfor ikke danner tilstrækkeligt af mørkehormonet melatonin. Kvinder, som er i behandling for brystkræft eller i kontrol for tilbagefald, rådes derfor til helt at undgå natarbejde.

For i det hele taget at kunne holde til sit arbejde blev Gitte permanent fritaget for alle vagter, både aften-, nat- og weekendvagter, og de sidste to år af hendes arbejdsliv tjente hun derfor en hel del mindre, end da hun havde vagter.

Tilfældighed

Det seneste års indtægtstab har Gitte nu fået erstatning for, men at hun overhovedet kom i tanke om at anmelde sin brystkræft som en arbejdsskade, skyldes en tilfældighed.

”Jeg havde en kollega, som kendte en, der havde fået erstatning på grund af nattevagter, og hun spurgte, om jeg havde anmeldt det”, fortæller Gitte, der i bakspejlet godt kan undre sig over, at der ikke var en af lægerne i forløbet, der havde sagt det til hende, så skaden kunne være blevet anmeldt tidligere.

”Det er et par års erstatning for erhvervsevnetab, jeg er gået glip af, fordi jeg ikke har haft overskud til at søge før”.

 

-------

Fakta om:

Brystkræft og nattevagter

Brystkræft er ikke optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, men anerkendes efter konkret vurdering som udgangspunkt hvis der har været arbejdet i nattevagt i mindst 25-30 år, i gennemsnit mindst en gang om ugen, eller i 20-25 år med nattevagter mindst to gange pr. uge.

Forskning har påvist, at mange år med forstyrret døgnrytme kan øge risikoen for at få brystkræft. Endnu findes ingen sikre forebyggelsesstrategier i forhold til natarbejde og brystkræft, men Arbejdstilsynet anbefaler:

  • At lade skiftene rotere hurtigt efter hinanden, så den enkelte medarbejder kun arbejder en-to nætter i træk.

  • At lade skiftene rotere med uret - fra dag til aften, fra aften til nat, fra nat til dag osv.

  • At arbejde i dæmpet belysning, dog uden at det går ud over sikkerheden i arbejdet.

Kvinder, som er i behandling for brystkræft eller i aktiv kontrol for tilbagefald af sygdommen, rådes til at undgå natarbejde.

 

Ret til helbredskontrol

Medarbejdere, der skal arbejde om natten, skal efter arbejdstidsloven have tilbud om en gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejdet, og derefter mindst hvert tredje år.

Læs mere

  

HUSK

At du kan få hjælp i fagforeningen i forbindelse med anmeldelse af arbejdsskader og dokumentation for erhvervsevnetab.