Foto: Mark Knudsen/Monsun

Et løft til kompetencerne

Social- og sundhedsassistenterne på de kardiologiske afdelinger kan efter en stædig indsats se frem til kompetenceudvikling i mere faste rammer.

Flere år har det taget, fra FOA-afdelingerne i regionen i samarbejde med Forbundet satte gang i et faglighedsprojekt på tværs af de kardiologiske afdelinger i regionen og til nu, hvor der ligger et kommissorium for arbejdet med social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling.

Men det har været tiden og arbejdet værd, mener Anne Rasmussen, tillidsrepræsentant på Bispebjerg Hospital.

”Da vi gik i gang med projektet, var der nogle af sygesygeplejerskerne, der troede, at vi nu igen skulle tale om, at vi ville have lov til at give IV-medicin. Men det, der har været målet her, har ikke været at få lov til mere, men at blive bedre til det, vi allerede gør”, forklarer hun.

Lærerig proces

”Processen har været meget lærerig, for hold da op, hvor bliver man pludselig bevidst om, hvor mange ting man gør i dagligdagen, som man ikke tænker over”, siger Anne Rasmussen, der indrømmer, at hun til at begynde med tvivlede på, hvad det hele ville nytte.

I dag er hun glad for resultatet, der i første omgang bestod af et visionsnotat som grundlag for det videre arbejde.

”Vi fik stor ros af ledelserne fra alle hospitalerne, der syntes, at notatet var både gennemarbejdet og velargumenteret og et godt grundlag for de videre drøftelser om social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling”.

Forhandlingerne mundede i foråret 2018 ud i et kommissorium for kompetenceudviklingen, og i øjeblikket er Anne Rasmussen sammen med sin TR-kollega fra Hvidovre, Helle Nørgaard, i gang med planlægning af den årlige temadag, der er en del af kommissoriet.

Meget erfarne og fagligt stærke

Afdelingssygeplejerske Jane Sax Røgind glæder sig især over, at der med projektet er kommet fokus på kompetenceudviklingen af de erfarne social- og sundhedsassistenter.

”Vi har faste rammer for, hvordan man når fra avanceret nybegynder til kompetent og kyndig, men mange af vores social- og sundhedsassistenter har været her i rigtig mange år, så det er godt, at der med temadagene også er fokus på dem, og ikke mindst at de har medindflydelse på, hvilke kompetencer der skal udvikles”, siger Jane Sax Røgind, der håber, at temadagene kan være med til at booste den faglige stolthed.

”Vores social- og sundhedsassistenter er meget erfarne, fagligt stærke og gode til at lære fra sig. Det skal vi udvikle og bruge i arbejdet med de stabile patienter i stedet for at fokusere på forskellene mellem, hvad de forskellige faggrupper må og ikke må”, mener hun.

På den forestående temadag vil deltagerne blandt andet blive præsenteret for den sidste nye viden inden for hjertesvigt og evidensen omkring væskeindtag, og derudover er der planlagt et oplæg fra hjemmeplejen, der skal være med til at lette overgangen mellem sektorerne.