Steffen D. Goldschmidt stiller op til byrådet i Gribskov

Steffen D. Goldschmidt stiller op til Byrådet i Gribskov.

Jeg hedder Steffen D. Goldschmidt og er 32 år gammel. Jeg bor i Smidstrup strand sammen med min kone Tia og vores skønne lille søn, som lige er fyldt et år.

Jeg arbejder som pædagogisk assistent på et bocenter i Hillerød for unge og voksne med særlige behov. Jeg har også det privilegium at være valgt som tillidsrepræsentant blandt mine kollegaer.

Jeg har valgt at stille op som kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget 2021, fordi jeg vil være med til arbejde for de socialdemokratiske målsætninger om frihed, lighed og solidaritet for alle.

Det er værdier jeg kan identificere mig med, og som jeg mener skal præge de beslutninger, der tages på vegne af borgere i en kommune.

Jeg stiller også op, fordi jeg mener at det er vigtigt, at flere unge aktivt går ind i politik, og dermed sikrer en bred repræsentation blandt beslutningstagere.

Mine særlige mærkesager er:

  • Det er gået alt for langsomt med den grønne omstilling. Det ender med at være den næste generation, der skal betale regningen for, at vi ikke gjorde nok. Det mener jeg, at man som kommune og arbejdsgiver har et ansvar overfor at finde løsninger på.

  • Der skal sættes mere fokus på udsatte borger med handicap, da de desværre alt for tit overses og overhøres i den offentlige debat. Deres behov er lige så vigtige, som alle andres.

  • Vi skal sikre mere uddannet personale på vores daginstitutioner og i ældreplejen. Gribskov kommune skal være bedre til at opkvalificere ufaglærte medarbejdere. Et fagligt løft vil skabe tilbud af høj kvalitet for borgerne og attraktive arbejdspladser og arbejdsfællesskaber.

  • Vi skal være bedre til at komme i dialog med de unge for at sikre at de tilbud vi iværksætter, også er det de efterspørger. Jeg mener, at der bør etableres et ungeråd på lige fod, som det ældreråd vi har.

 

Mange tak for at jeg måtte låne FOAs plads på sociale medier og jeres opmærksomhed :)