Konference den 2. december for praktikvejledere

Konferencen behandler temaer som fx evaluering af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse og motivation for læring.

Formålet med konferencen er at give inspiration til det daglige arbejde omkring elevernes praktikforløb. 

Der kan læses mere i vedhæftede invitation, hvor også tilmeldingslink findes.

Bemærk at tilmeldingsfristen er forlænget til 15. november.