Overbelægning på de medicinske afdelinger

Der har været og er stadig en del historier om overbelægninger på regionens medicinske afdelinger.

Overbelægning på de medicinske afdelinger

 

Der har været og er stadig en del historier om overbelægninger på regionens medicinske afdelinger. Det forlyder, at vi har en influenza epidemi. Det er muligt. Sagen er dog den, at der i flere år har været massive overbelægninger på disse afdelinger.

 

I FOA står vi fuldstændig bag de udtalelser Vibeke Westh fra DSR er fremkommet med. Vi er måske ikke helt enige i, at det kun berører sygeplejersker, idet bl.a. social- og sundhedsassistenterne også løber spidsrod.

 

De af FOAs faggrupper der holder hospitalerne rene, og de af FOAs faggrupper der transporterer patienterne, de løber også stærkt. Det giver sig selv, når der ligger patienter overalt.

 

Arbejdsmiljøet bliver påvirket. Faggrupperne bliver magtesløse, fordi det er svært at komme hjem efter en arbejdsdag med en følelse af, at man som medarbejder ikke har nået alt, og dermed bliver i tvivl om, hvorvidt man har ydet et godt stykke fagligt arbejde.

 

Herudover påvirker det patientsikkerheden, fordi patienterne har svært ved at få den pleje og behandling som de har brug for.

 

Vi er derfor enige med DSR i, at der bør ske handling NU. Der skal mere personale på arbejde, og der bør skabes plads, så syge mennesker ikke skal stuves sammen på gangene og andre uegnede steder. Det er uetisk, at patienter skal have beskeder om deres helbred samt hjælp til personlig pleje og omsorg, mens de ligger på gangene. Ligesom det ikke er fair overfor medarbejderne, at byde dem disse forhold. 

 

Det er virkelig svært at opleve et sundhedsvæsen der i den grad er i knæ. Især i et land hvor vi ofte praler af vores velfærd. Det skal der laves om på.


Lene Lindberg

Talsmand for FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

Mail: lli001@FOA.DK

Tlf. nr.: 24 21 56 72