Det er tid til at tegne en streg i sandet

Nok er nok!

I årevis har mange af FOAs medlemmer i socialpsykiatrien råbt op om forkert anbragte beboere, om en stærk mangel på sengepladser for de psykotiske og syge medborgere, om manglen på hænder i hverdagen, og om ledelser der ikke lytter men afviser.

 

På trods af diverse opråb, så sker der flere steder stadig prikkerunder og rationaliseringer.

 

Mange af FOAs medlemmer udsættes for vold og trusler. Det er ikke alle offentligt ansatte der er truede på livet til daglig, men udviklingen er stærkt bekymrende. Vold og trusler er ved at blive hverdag.

 

Arbejdspresset er ekstremt, varme hænder skæres væk, medarbejdere går ned med stress, og omfanget af alenearbejde er stigende.

 

Nu må vi sige, at NOK ER NOK!

 

Og i FOA har vi også fået NOK!

 

Vi skal sige fra, så det kan høres, ses, føles og mærkes, der hvor beslutninger træffes.

 

For vi skal vel ikke acceptere, at gå på arbejde med risikoen for at blive mærket på liv og sjæl?

 

Den 9. juni 2016 afholdte FOA stormøde for FOAs tillidsvalgte, og vi deltog også fra FOA Nordsjælland. Ca. 2000 tillidsvalgte og afdelingsrepræsentanter var samlet for at diskutere, hvordan vi handler bedst på de enorme udfordringer vi står i.

 

Vi skal udarbejde planer for lokale aktiviteter, som i den grad kan sætte vores arbejdsvilkår på dagsordenen. Både når det gælder den enkelte arbejdsplads, og når det gælder presset på kommunerne, på regionerne og på Folketinget, der har et fælles ansvar for at rette op på tingene.

 

Det handler om FOAs medlemmer, om deres arbejdsvilkår, og sidst men ikke mindst også om vores velfærdssamfund.

 

Efter stormødets afholdelse, vil FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse arbejde videre med lokale aktiviteter, der skal sætte fokus på medlemmernes arbejdsvilkår.

 

Vi vil som afdeling løbende holde medlemmerne orienteret om, hvilke tiltag vi igangsætter.

 

Pas på jer selv og hinanden.

 

Sammen gør vi forskellen!

 

Lene Lindberg

Afdelingsformand