Særligt ferietillæg i henhold til overenskomsterne, fik du med april-lønnen

Kære alle 

I forbindelse med overgang til ny ferieaftale pr. 01.09.20 vil ferietillægget fra 2021 og fremadrettet blive udbetalt ad 3 omgange. Igen i år skete det med lønnen for april 2022, hvor det særlige ferietillæg i henhold til overenskomsterne bliver udbetalt for perioden 01.01.21 til 31.12.21.

Hvis man har været ansat i løbet af 2021, vil man med april lønnen få værdien af det særlige ferietillæg, der udgør en overenskomstbestemt procent af lønnen for denne periode, udbetalt.

For jer der er ansat i en kommune, udgør det særlige ferietillæg 1,35% af lønnen.

For jer der er ansat i regionen, udgør det særlige ferietillæg 1,40% af lønnen.

Der beregnes ferietillæg af alle lønmidler – det vil sige udover grundlønstrin, alle øvrige trin uagtet om det er centralt eller individuelt aftalt kvalifikations- eller funktionstrin, tillæg opgjort i kroner, grundlønstillægget, merarbejde, overarbejde m.v.

Med maj lønnen kommer så værdien af den 1% af ferietillægget, som er i henhold til ferieaftalen. Dog vil man kun få værdien af denne 1% for de første 8 måneder af ferieoptjeningsåret, der løber fra 01.09.21 – 31.08.22 – hvis man vel og mærke har været ansat i hele perioden fra 01.09.21 – 30.04.22.

Med august lønnen vil man så igen modtage den 3. udbetaling af ferietillægget, denne gang værdien af den 1% for perioden fra 01.05.22 – 31.08.22 = 4 måneders periode. 

Selv om ferietillæggene nu bliver udbetalt ad 3 omgange, så er værdien af de samlede ferietillæg det samme, som man har været vant til før. Dog under forudsætning af, at man ikke er gået ned i tid eller har mistet funktionsløn i forhold til tillæg eller løntrin.

Rent faktisk bør man opleve, at det samlede ferietillæg er højere end året før, hvis man ellers har været ansat i hele perioden, har det samme antal timer og lønsammensætningen heller ikke er blevet ændret.

Mimi Bargejani

Formand