Landsdækkende løntræf i Fredericia

 

Video: Landsdækkende løntræf i Fredericia

1300 tillidsvalgte deltog på to dages løntræf tirsdag d. 6. og onsdag d. 7 september. Der blev talt om lokalløn, løntjek, ligeløn og ikke mindst krav til overenskomstforhandlingerne i 2024.

Den var trængsel i den store hal hos MESSE C i Fredericia – de 1300 tillidsvalgte sad tæt, og der var masser af input, oplæg og samtaler. Det store emne var naturligvis de kommende OK24 forhandlinger og de krav, der skal stilles i den forbindelse.

- Vi taler jo om, hvad det er vi skal gøre, for at vi kan få noget mere i løn. Det er det klare budskab fra FOA Århus, og der kommer ligeløn også ind i billedet, fortalte formand for FOA Århus Inge Jensen Pedersen.

Tirsdag gik primært med oplæg og information, mens der onsdag var mere tid til lokalt afdelingsarbejde, hvor de i alt 56 tillidsvalgte fra FOA Århus i grupper talte om de forskellige emner og krav. I det hele taget er det landsdækkende løntræf endnu et skridt for at udbrede kendskabet og budskabet til de krav, der er.

gruppefoto-loentraef-fredericia

Gruppefoto af de tillidsvalgte fra FOA Århus

- Vi kommer til at kæmpe for det her fra nu af og frem mod OK24. Vi skal have skabt noget mere opmærksomhed på vores krav. Det nytter ikke noget, at uligheden i vores land bare bliver større og større, sagde næstformand hos FOA Århus Mette Fuglsig Schjødt.

Frem mod OK24 vil der i 2022 være løntjekkampagne i uge 46 og 47. I 2023 vil der i marts og april mange steder være lokallønsforhandlinger, og i efteråret 2023 indkaldes medlemmer til debat om OK24 krav.

Formand Inge Jensen Pedersen kan naturligvis ikke vide, hvordan de kommende OK24 forhandlinger kommer til at gå, men hun har en fornemmelse af, hvad der sker.

- Arbejdsgiverne vil nok, som de andre gange, når vi kommer og beder om mere i løn, være løntilbageholdende, men det får de ikke held med denne her gang. Vi vil have mere løn, vi skal have retfærdig løn, og vi skal have ligeløn, afsluttede hun.