Kurser på Social- og sundhedsskolen

Efter sommerferien udbyder Social- og sundhedsskolen en række spændende kurser på FOAs fagområder.

Kurserne henvender sig til alle, der har lyst til at lære mere indenfor flere forskellige områder. Blandt andet er der kurser om arbejdet med for tidligt fødte børn, konflikthåndtering i omsorgsarbejde og neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede. I alt er der planlagt syv forskellige kurser.

Tilmelding sker via din arbejdsgiver, men hvis du er ledig, foregår tilmelding direkte via Social- og sundhedsskolen. Henvendelse til Dorte Lorenzen på telefon 87 41 26 04.

Læs mere om kurserne ved at klikke på overskrifterne nedenunder. 

Arbejdet med for tidligt fødte børn
31/8 - 2/9 2011 

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
29/8 - 2/9 2011 

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
12/9 - 30/9 2011 

Utilsigtede hændelser og borger/-patientsikkerhed
26/9 2011 

Konflikthåndtering i omsorgsarbejdet
27/9 - 29/9 2011 

Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede
12/9 - 14/9 & 7/11 - 8/11 2011

Omsorgsmedhjælpere - arbejdet med udviklingshæmmede
3/10 - 14/10 & 28/11 - 1/12 2011