Chikane

Ny bekendtgørelse om seksuel chikane

I marts 2022 blev der indgået en trepartsaftale om ’initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser'.

Hovedelementerne i aftalen er blandt andet en højere godtgørelse i grove sager om seksuel chikane, et tidligere arbejdsgiveransvar ift. at sikre et chikanefrit miljø og større vægt på troværdige partsforklaringer (forklaringer fra parter der ikke nødvendigvis har været vider til episoder).

Du kan læse FOAs pressemeddelelse om den nye trepartsaftale om en indsats mod seksuel chikane på arbejdspladsen her

Hvad er seksuel chikane?

Forskellige instanser definerer det således:

Ligebehandlingsloven
Enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning af krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Arbejdstilsynet
Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuel samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner eller visning af pornografisk materiale.

FOA Nordsjællands faglige tresagsbehandler anbefaler
Hvis man udsættes for seksuel chikane, skal man rette henvendelse til sine tillidsvalgte og ledelsen. Som udgangspunkt skal hændelsen anmeldes – men vi oplever også, at det ikke er alle som ønsker det.

Undersøg gerne om din arbejdsplads har udarbejdet en forebyggelsespolitik og klare retningslinjer ift. seksuel chikane. Det anbefales, at alle arbejdspladser arbejder med både forebyggelse og retningslinjer – og gældende for både medarbejdere og elever.

Vores erfaring fra medlemssager er, at mange ser seksuel chikane som noget man selv har en skyld i og ”det er nok bare mig, der er lidt sippet”, og derfor bliver der ofte ikke gjort noget/mere ved det.

Vi taler også med medlemmer, som har fundet sig i seksuel chikane, fordi den er kommet fra ’personer der ikke selv er vidende om hvad de gør’ - f.eks. i arbejdet med demente, og så ender det med at blive et vilkår/noget man må finde sig i.

Aftalen gør netop op med mange af disse forhold, som tidligere er blevet accepteret, og vi håber at det giver anledning til, at der fremadrettet bliver taget flere initiativer til et sundt og trygt arbejdsmiljø.

Link til aftalen på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.