Pressemeddelelse

Sexchikane-trepart er banebrydende første skridt

Den nye trepartsaftale om en indsats mod seksuel chikane på arbejdspladser er skelsættende. Dog er der fortsat behov for særlig indsats mod krænkelser fra borgere og pårørende, pointerer forbundssekretær i FOA.

”Ingen skal finde sig i hverken klamme kommentarer, gramsehænder eller regulære overgreb. Det hører sig ikke til på en arbejdsplads. Det har alle parter været komplet enige om, og derfor har vi også fået en banebrydende aftale, som heldigvis stiller mennesker, der er blevet udsat for seksuelle krænkelser, langt bedre end tidligere.”

Sådan siger Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA med ansvar for arbejdsmiljø, om den trepartsaftale, der netop er indgået mellem beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og arbejdsmarkedets parter, og som skal gøre op med seksuel chikane.

”Aftalen giver de krænkede langt større retssikkerhed og højere godtgørelser, vi bliver forpligtet til at passe bedre på hinanden og sige til, hvis vi oplever andre blive udsat for krænkelser, og arbejdsgivernes ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø bliver understreget med aftalen. Den har potentialet til at blive banebrydende, så det er meget positivt. Nu skal vi have fokus på at understøtte aftalen, så den for alvor kan komme ud at leve på de danske arbejdspladser,” siger Maria Melchiorsen.

Hun er især glad for, at aftalen rummer specifikke initiativer målrettet elever og lærlinge.

”Man er ekstremt sårbar, når man er i et uddannelsesforløb. Derfor er det så vigtigt, vi giver unge under uddannelse modet til at tale højt om det, de oplever, så det kan stoppes.”

Trods de rosende ord om aftalen har Maria Melchiorsen dog et ønske om, at der også fremadrettet arbejdes mere på en forebyggende indsats, for det er ikke med i treparten. Aftalen tager heller ikke højde for den form for seksuel chikane, som er allermest udbredt blandt FOAs medlemmer. Nemlig den, der ikke kommer chefer og kolleger, men fra de borgere, de i deres arbejde skal drage omsorg for. Et problem, som er ganske omfattende.

Mens i gennemsnit 2,4 procent af de danske lønmodtagere inden for de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane, gælder det for eksempel hele 9,8 procent af dem, der arbejder som social- og sundhedsassistenter, viser en rapport fra Arbejdstilsynet. Ifølge en undersøgelse blandt FOAs medlemmer er det i 9 ud af 10 tilfælde borgere, der står bag.

Den problemstilling ser Maria Melchiorsen frem til kan blive behandlet i den alliance om forebyggelse af seksuel chikane, som trepartaftalen også omfatter skal oprettes og som skal omfatte alle relevante organisationer.

”Nogle af de borgere, der krænker, er demente eller psykisk syge. Det værste, vi kan gøre, er at sige, at man bare må acceptere, at krænkelserne er en del af jobbet. Så jeg har store forventninger til det videre arbejde, for det slutter bestemt ikke her. Men vi har taget et ekstremt vigtigt og langt første skridt,” siger forbundssekretær Maria Melchiorsen.


Kontakt

Forbundssekretær Maria Klingsholm, telefon: 31 79 19 78

Hent billede