FOA: Behov for opgør med 100 års uretfærdig løn

I den offentlige sektor skævvrides lønningerne i særlig grad af, hvad der traditionelt er blevet anset for kvindefag med tilsvarende lavere løn. FOA kræver opgør med hundrede års uretfærdighed.

Tiden er inde til, at samfundet en gang for alle gør op med fortidens uretfærdigheder, når det drejer sig om lønforskellene mellem traditionelle kvinde- og mandefag.

Det siger forbundsformanden for FOA, Dennis Kristensen, i en kommentar til den nye SFI-undersøgelse ’Kønsopdeling og lønforskelle mellem kvinder og mænd i den private og den offentlige sektor’.

”Det er komplet urimeligt, at de faggrupper, vi betror vores børn og ældre, stadig i 2016 skal have ringere løn, fordi deres fag traditionelt blev set som et kvindefag. Der er nødt til at ske en radikal ændring, hvis vi som samfund skal kunne se os selv i øjnene,” siger Dennis Kristensen.

Undersøgelsen viser bl.a., at andelen af kvinder inden for et område har stor betydning for størrelsen af lønforskellene, og at denne kønsopdeling betyder mere for lønforskellene i den offentlige sektor, end for lønnen i den private sektor.

Dennis Kristensen påpeger, at det ikke er ligestilling, når fx mandlige social- og sundhedsassistenter og pædagogisk personale får samme lave løn som deres kvindelige kollegaer i den offentlige sektor.

”Tværtimod er ligestilling, når de traditionelle kvindefag ser samme lønudvikling, som de traditionelle mandefag,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Det handler om, hvad der bliver set som værdifuldt i samfundet. Men hvis nogen tror, at det er hårdere at arbejde som fx håndværker end på et plejehjem for demente, så trænger de til en tur med de ensomme nattevagter, der skal passe på 16 beboere alene.”

FOA har netop lanceret kampagnen www.detduerværd.dk, der sætter fokus på den uretfærdige løndannelse mellem forskellige faggrupper på det danske arbejdsmarked.