Pressemeddelelse

FOA: Økonomiaftale er det ”umuliges kunst”

Medarbejdere i sundhedssektoren skal løbe hurtigere, selv om de allerede ligger vandret. FOAs forbundsformand kalder økonomiaftalen om regionernes økonomi for det ”umuliges kunst”. Han glæder sig over fokus på at nedbringe vold og trusler på bosteder, men understreger, at en løsning kræver ekstra ressourcer.

”Det umuliges kunst”.

 

Sådan betegner FOAs forbundsformand, Dennis Kristensen, den ny regionsaftale, der endnu en gang stiller krav om produktivitetsstigninger på to procent.

 

”Der er tale om en historisk tynd regionsaftale. Valgkampens fokus på sundhed og kvalitet er pist forsvundet i den nye aftale. De pressede ansatte kommer til at løbe endnu hurtigere fremover,” siger Dennis Kristensen.

 

Udover det øgede produktivitetskrav fremhæver han tre delelementer ved den nye aftale:

 

Dels er der aftalt effektiviseringer på 2,3 milliarder kroner i 2025 som følge af de nye sygehusbyggerier. Her er det nye, at halvdelen af effektiviseringerne tages ind af regeringen og omfordeles over bloktilskuddet til regionerne.

 

Omfordelingen i regionerne vil give en skævdeling, da de regioner, der har mange byggerier, kommer til at aflevere flere penge, end de får tilbage, påpeger Dennis Kristensen:

 

”Det minder lidt om omprioriteringsbidraget, som i øjeblikket rammer kommunerne benhårdt, fordi man først tager nogle penge fra dem, og bagefter fordeler dem tilbage på en anden måde. Det skaber en stor usikkerhed i kommunerne i øjeblikket.”

 

Der er enighed om at effektivisere for 1,5 milliarder kroner i 2020 som følge af bedre indkøb.

 

”Disse penge kan regionerne beholde, så det er i sig selv positivt. Indkøbsbesparelser kan være gode, hvis de kan lade sig gøre. Men som Bent Hansen sagde, så er der allerede kigget i alle kroge, så det er svært at gøre mere. Og hvis man ikke kan spare mere på indkøb, så kan det komme til at ramme personalet, hvis man skal finde pengene,” siger Dennis Kristensen.

 

Han glæder sig over, at vold og trusler på landets bosteder og forholdene i socialpsykiatrien adresseres i den nye aftale, hvor regeringen lover konkrete forbedringer til august i samarbejde med KL og Danske Regioner.

 

”FOA bidrager meget gerne, og vi håber at blive taget med på råd. Det kan godt bekymre mig, at der ikke er afsat penge til at finde løsningerne på dette område, hvor vi har set fem drab på fire år. En løsning uden ekstra ressourcer er ingen løsning,” understreger Dennis Kristensen.