FOA: Ekstra penge til lavtlønnede og til kvindefag

FOA har som den største organisation på det offentlige arbejdsmarked i dag udtaget sine overenskomstkrav til vinterens overenskomstforhandlinger.

"Det gamle ord om solidaritet er i år den gennemgående røde tråd i vores krav. Alle siger i dag, at økonomien har det rigtig godt. Statsministeren taler om opsving og flyvehøjde. Det bør afspejle sig i de nye overenskomster efter nogle forholdsvis magre overenskomst-fornyelser efter finanskrisen i 2011, 2013 og 2015," siger formanden for FOA Dennis Kristensen.

FOA stiller overenskomstkrav om afsættelse af ekstra midler til de lavest lønnede. Og ekstra midler til kvindefagene inden for omsorg og pleje.

"Vi er i en situation, hvor der er penge til synlige fremskridt gennem overenskomsterne - samtidig med, at vi kan sikre reallønnen for alle. Derfor tror vi i år meget på vores krav om at tilgodese de lavest lønnede offentligt ansatte, der meget ofte er medlemmer hos FOA," siger formanden.

For at sikre, at alle får lige meget, lyder FOAs krav, at en del af lønstigningerne gives i kroner og øre, frem for i procenter.

Også ligeløn er et centralt tema for FOA ved OK18. De typiske kvindefag halter stadig cirka 13,3 procent efter sammenlignelige mandegrupper med uddannelser af samme længde.

"Vi skal have mandeløn i kvindefag, og vi skal speede processen gevaldigt op for at opnå ligeløn. Vi kan ikke vente de 110 år, som det vil tage med den nuværende hastighed at opnå reel ligeløn. Vi er nødt til i konjunkturer som de nuværende at tage skridt hen mod at afvikle uligelønnen," mener Dennis Kristensen.

Kravet om uddannelse og efteruddannelse fylder i år også rigtig meget i FOAs overenskomstkrav. Ved sidste OK-forhandling i 2015 var FOA og de offentlige arbejdsgivere tæt på en aftale om at uddannelsesdække den offentlige sektor - altså at sikre, at ufaglærte får mulighed for at blive faglærte.

"Fremtiden tilhører næppe store, ufaglærte grupper. Jeg håber, at arbejdsgiverne vil være enige i at løfte niveauet betragteligt, så det offentlige arbejdsmarked i fremtiden bliver et gennemført faglært område," siger Dennis Kristensen.

Han peger på, at solidariteten ved vinterens overenskomstforhandling denne gang også fuldt og helt bør dække lærernes ønske om realitetsforhandling af en arbejdstidsaftale.

"Det står FOA på mål for. Det er ikke bare vigtigt af hensyn til den danske model, som baserer sig på aftaler.

Det er også afgørende vigtigt for den forhandlingsmodel, vi anvender på det offentlige arbejdsmarked.

Fagbevægelsen kan ikke holde til det, hvis arbejdsgiverne kan udtage enkeltgrupper til separate bøllebank, som det skete med lærerne i 2013. Løses problemet ikke denne gang, så må hele modellen laves om," siger Dennis Kristensen.

Det er FOA såkaldte strategimøde med 213 deltagere og FOAs hovedbestyrelse, der dags dato har udtaget de nye overenskomstkrav. Kravene vil blive koordineret med yderligere 35 organisationer fra Forhandlingsfællesskabet, det tidligere KTO. Kravudveksling med arbejdsgiverne er planlagt til den 12. december 2017.