Pressemeddelelse

Ny konkurs i ældreplejen. Første i 2017

Minimum 11.648 ældre og plejekrævende borgere har nu været berørt af konkurser i ældreplejen. Mandag blev endnu en plejekonkurs en realitet. FOAs forbundsformand Dennis Kristensen vil undersøge, hvorfor nogle kommuner er ramt af seriekonkurser.

Blot to dage inde i det nye år blev OP Plejeservice ApS officielt begæret konkurs ved skifteretten i Aalborg. Konkursen er nummer 36 siden 2013, hvor markedet for privat ældrepleje for alvor blev konkurrenceudsat.

I alt er minimum 11.648 borgere og 1.844 ansatte blevet berørt af konkurser. Det viser FOAs optælling på www.konkursindex.dk. FOAs forbundsformand Dennis Kristensen ser ingen tegn på, at konkurserne aftager. Tværtimod frygter han et øget antal i det nye år.

”Det er en meget trist udvikling. Jeg frygter, at konkurserne vil vokse i takt med, at kernevelfærden udsættes for konkurrence fra det private. Jeg synes, de ansvarlige politikere skal stoppe op og tænke sig meget grundig om, for konkurserne går hårdt ud over de ældre borgere og de ansatte,” siger han.

Privatleverandøren OP Plejeservice ApS afbrød i juleferien samarbejdet med Aalborg Kommune med få timers varsel, hvorfor kommunen stod med ansvaret for 58 ældre borgere i Nibe-området.

De cirka 20 medarbejdere modtog brev fra virksomheden om, at der ikke blev udbetalt løn per 1. januar. FOA tilbyder medlemmerne et lån, indtil deres tilgodehavender kan udbetales via Lønmodtagernes Garantifond.

Dennis Kristensen mener, at der er behov for en radikal ændring i forhold til de private leverandører af hjemmepleje. Han opfordrer Kommunernes Landsforening og regeringen til i samarbejde med FOA at undersøge, hvorfor nogle kommuner gang efter gang rammes af konkurser.

”Det her er den 5. konkurs, der rammer Aalborg Kommune. Imens ser vi andre kommuner, hvor de ingen konkurser har. Det fortæller mig, at man er nødt til at undersøge, hvad der er på spil, når de private leverandører af hjemmepleje går konkurs,” siger Dennis Kristensen.

Det kan handle om forskellige udbudspolitikker og om de krav, som den enkelte kommune vælger at stille til de private virksomheder, mener FOAs forbundsformand.