FOA om trepart: Det er ikke vores aftale

Det var en rigtig idé at samle arbejdsmarkedets parter til trepart om flygtninge og integration. Der er også kommet nogle gode og rigtige aftaler ud af arbejdet. Men hovedforslaget – indførslen af en særlig IGU-ordning for flygtninge – er ikke FOAs forslag.

Sådan opsummerer FOAs formand Dennis Kristensen den historiske enighed torsdag om en ny trepartsaftale for arbejdsmarkedets parter.

FOA har op til forhandlingerne spillet ud med sit eget forslag om integrationselever. Hensigten var at give overenskomstparterne en mulighed for at aftale almindelige elevlønninger, mens flygtninge var under uddannelse på arbejdsmarkedet – ligesom det er grundreglen i den danske model, hvor aftaler kræver accept fra medarbejdersiden. Og så var det meningen at bygge oven på velfærdssamfundet og finansiere ordningerne med nye penge, så andre ansatte ikke skubbes ud til fordel for flygtninge.

”Ingen af disse hensyn er imødekommet af den IGU-aftale, der nu er aftalt. Det er jeg ked af. FOA har været i mindretal. Der indføres nu lønninger i den offentlige sektor på omkring 49 kroner i timen for arbejde for familieforsørgere. Det sker på dagen, hvor kontanthjælpen også har fået et kraftigt tryk i nedadgående retning. Det er heller ikke noget, der kalder på nogen som helst form for begejstring,” siger Dennis Kristensen.

Manglen ved den nye IGU-ordning er ikke bare den lave indslusningsløn på det offentlige område, mener Dennis Kristensen.

”Det ser ikke ud til, at der er penge nok til ordningerne – bortset fra at arbejdsgiverne får bonus på 20.000 kroner, hver gang en flygtning har været ansat i et halvt år. I den offentlige sektor ser det også ud til, at især kommunerne kommer til at stå med ekstraregningen for flygtninge. Og bruger man pengene et sted, så skal de spares på et andet. Det risikerer med betænkelig sandsynlighed at gå ud over både velfærd og de nuværende ansatte,” siger Dennis Kristensen.

Han peger også på, at det kan blive et særdeles jordnært problem, at det alene er arbejdsgiveren og den enkelte flygtning, der aftaler IGU-forløbet. Hverken medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller faglige organisationer skal nikke til aftalerne.

”På det private område er det cirka fire procent af medarbejderne, der er i en form for støttet beskæftigelse. På FOAs overenskomstområder er det i dag 21 procent. Det fortæller desværre historien om, hvem der igen og igen må løfte opgaverne. Det vil næppe være stærkt fremmende for integrationen, hvis eller når nuværende ansatte føler sig for pressede af den situation,” nævner Dennis Kristensen.

Trepartsforhandlingerne fortsætter i april med bl.a. uddannelse og praktikpladser på dagsordenen.

”Det er bestemt gode emner. Men desværre har LO-kredsen ikke formået at få sine ønsker om bl.a. arbejdsmiljø, social dumping og den skæve pension med på trepartsbordet. Det tror jeg, rigtig mange medlemmer gerne havde set, og her må presset øges i vores ende af systemet, så ønsket tages alvorligt,” mener Dennis Kristensen.

FOA kan ikke blokere en trepartsaftale med sine betænkeligheder. I LO er der et flertal for, at LO er med i aftalen – også selvom det medfører de lave elevlønninger på det kommunale område, hvor FOAs overenskomster ligger. På det kommunale område vil den gennemsnitlige aflønning svare til 49,32 kr. i timen, mens den hos en række private arbejdsgivere vil være 121,85 kr. i timen.