Pressemeddelelse

Ny plejekonkurs: 450 ældre i usikker situation i Nordsjælland

Det private pleje- og hjemmehjælpsfirma Bonderosen i Nordsjælland er begæret konkurs. 450 plejekrævende ældre i hovedsagelig Gribskov kommune er dermed havnet i en højst usikker situation på, om de kan få deres hjemmehjælp. Op mod 90 medarbejdere berøres af konkursen.

”Det bliver desværre bare ved. Vi har set konkurs efter konkurs her i 2015, og det siger i dag sig selv, at der er nødt til at komme et nyt sæt spilleregler. Markedet er voldsomt presset, og de svageste ældre med behov for omsorg og pleje er hver gang taberne,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han peger på, at der nærmest har været en konkursbølge i branchen i år. Også Danmarks største private leverandør af hjemmehjælp, Kærkommen, er endt i konkursmøllen.

”Markedet er ekstremt presset. Der mangler tilsyn, og der mangler præcise krav til private aktører. Bonderosen er for et halvt år siden blevet omfattet af overenskomsten med FOA, men vi kan se, at mange mindre firmaer forsøger at omgå regler og overenskomster for at få sin del af markedet. Det får de desværre også lov til i flere kommuner, og det presser i stor grad også de lødige firmaer, som ellers lever op til bestemmelser og overenskomster,” siger Dennis Kristensen.

Bonderosen opererer i Gribskov, Halsnæs og Hørsholm kommuner. FOA forventer, at kommunerne nu overtager forpligtelserne over for både ældre og medarbejdere, oplyser afdelingsformand Lene Lindberg fra FOA Nordsjælland. Gribskov Kommune har udliciteret meget store dele af sine velfærdsopgaver, så det kan være tvivlsomt om denne kommune har en administrativ styrke til at sikre, at alle ældre får deres hjemmehjælp som vanligt.

Medarbejderne i Bonderosen har udover usikkerheden om deres arbejdsplads også en anden risiko. Efter forårets store konkurs hos Kærkommen har flere hundrede FOA-medlemmer i Nordjylland stadig ikke modtaget deres tilgodehavende løn, feriepenge og pension. Denne konkurs er endt i et retsopgør mellem Lønmodtagernes Garantifond og de berørte nordjyske kommuner om, hvem der har forpligtelsen til at udbetale pengene.

Gribskov kommune stiller en garanti for lønnen de næste 14 dage, mens der arbejdes på at overdrage virksomheden i god ro og orden.