Sejr i Højesteret for gravide elever

FOA glæder sig over principiel dom i Højesteret, der fastslår, at elever, der bliver gravide, har krav på at få deres uddannelsesaftale forlænget.

”Det er en helt principiel sejr, og der er grund til at ønske stort tillykke til 3F, der har ført denne sag. FOA har lignende sager, der afventer dagens afgørelse i Højesteret, hvor FOA har biinterveneret til støtte for 3F. Vi forventer, at disse sager nu er løst med den meget principielle afgørelse i dag,” siger forbundssekretær Nanna Højlund fra FOA.

 

FOA har en længere række sager liggende, hvor kommuner har afvist at forlænge social- og sundhedselevers og pædagogisk assistentelevers uddannelsesaftale, når de er blevet gravide og ikke har færdiggjort uddannelsen, inden de gik på barsel. Selvom eleverne er blevet tilbudt, at de kunne komme tilbage efter barsel og færdiggøre uddannelsen, så har det stillet eleverne i en meget usikker situation.

 

”Det har betydet betydelig usikkerhed for den enkelte gravide, for hvor og hvornår kan man starte efter barslen og med hvad? Og for en række unge FOA-medlemmer har kommunernes opførsel også betydet, at de er gået ned i indkomst. Med en klar højesteretsdom anser jeg det for helt utænkeligt, at kommunerne holder fast i denne gammeldags arbejdsgiverfacon, som de har praktiseret indtil nu. Selvfølgelig skal man fortsætte sin uddannelse efter barsel,” siger Nanna Højlund.

 

Højesteret er nået frem til en anden afgørelse end Landsretten, som ikke tog stilling til det principielle spørgsmål om forståelse af erhvervsuddannelsesloven. Den pågældende elev, som sagen drejer sig om, har fået en godtgørelse på 40.000 kroner efter ligebehandlingslovens regler.