Dårlige normeringer på plejecentre går ud over beboere og medarbejdere

Ny undersøgelse fra VIVE viser lave normeringer på plejecentrene om natten og store forskelle fra kommune til kommune. Tallene bør få politikerne til at handle, mener FOA.

42 beboere pr medarbejder. Det er realiteten om natten for beboere og medarbejdere på enkelte plejecentre. Det viser en ny undersøgelse om plejecenter som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har gennemført for FOA og Ældre Sagen.

Undersøgelsen viser at der i gennemsnit på nattevagter på de danske plejecentre er over 20 beboere pr medarbejder. Men bag landsgennemsnittet gemmer der sig store variationer fra kommune til kommune.

”Det er desværre ikke overraskende tal. Vi har i flere år hørt om dårlige normeringer – især om natten – på de danske plejecentre. Det, der er nyt, er, at vi nu kan dokumentere normeringerne, og tallene bør medføre handling fra politikerne rundt omkring i de danske kommuner,” siger formand for social- og sundhedssektoren hos FOA Karen Stæhr.

”Det er utrygt for beboerne, at der ikke er bemanding nok om natten, men det er også utilfredsstillende for de medarbejdere, der kun kan lave ildslukning hos beboere, der har akut brug for hjælp og ikke for eksempel berolige beboere, der bare har brug for at holde hånd og blive talt med,” fortsætter hun.

Karen Stæhr mener, at den lave normering på nattevagten på plejecentrene er et udtryk for, at politikerne må være af den opfattelse, at beboerne sover hele natten.

”Der er sket en udvikling over de seneste år, hvor ældre borgere skal blive længere i eget hjem, inden de kan komme på plejecenter. Det betyder, at beboerne på plejecentrene har langt mere behov for pleje og omsorg end førhen. Der er tale om langt mere svage og syge borgere end tidligere og det kræver man normeringsmæssigt er nok til de mange opgaver,” siger hun.

Der er stor forskel på normeringerne fra plejecenter til plejecenter, men også mellem kommunerne. Assens har en af de bedste normeringer i landet, hvor der er omkring 12 beboere per medarbejder, mens der i Holbæk kommune er næsten tre gange så mange – omkring 30 beboere – per medarbejder på nattevagten.

”Retten til et værdigt liv på plejecenter bør ikke afhænge af geografi. Mit håb er, at kommunerne kan lære af hinanden, når det kommer til at sikre nok medarbejdere på plejecentrene,” siger Karen Stæhr.

Også i dagtimerne i hverdagene er der forskel på normeringen fra plejecenter til plejecenter og kommunen til kommune. På det bedst bemandede plejecenter er der 1,1 beboere pr. medarbejder, mens der er op til 5,3 beboere pr. medarbejder på dagvagter i hverdage.

Læs hele undersøgelsen her.

Klik på kortet og se, hvordan normeringen ser ud i de danske kommuner