Pressemeddelelse

Privat børnehave begæret konkurs

Seks fastansatte og tre vikarer har ikke fået løn. Randers Kommune har hjemtaget børnene. Virksomheden begæres konkurs for at sikre, at de ansatte får deres tilgodehavender. Skifteretten skal nu behandle sagen.

Gårdbørnehaven Naturfidusen er begæret konkurs. Det sker, fordi de seks fastansatte og tilknyttede vikarer ikke har fået løn for december.

Konkursbegæringen sker for at sikre de ansattes tilgodehavender, da virksomheden ikke forventer at kunne udbetale løn. Skifteretten skal nu behandle sagen.

”Det er en trist dag for både børn, forældre og ansatte. Jeg tror, at alle håbede på en feberredning, der desværre aldrig kom,” siger FOAs forbundsformand Dennis Kristensen, der beklager konkursen.

I mandags blev forældrene til de 38 børn ringet op. Beskeden lød, at den private daginstitution var gået i betalingsstandsning. Derfor har Randers Kommune hjemtaget pasningen af børnene.

Dennis Kristensen ser en parallel til de mange konkurser i den private del af ældreplejen.

36 private leverandører af hjemmepleje er gået konkurs siden 2013. I alt har minimum 11.648 ældre og svage borgere været berørt af plejekonkurserne.

”Jeg frygter, at vi vil se samme konkursbølge inden for privat børnepasning, som vi har oplevet på området for privat ældrepleje, fordi regeringen vil sætte måltal på, hvor meget de enkelte kommuner skal udlicitere på velfærdsområderne,” siger Dennis Kristensen.