Pressemeddelelse

Danskerne: Kommunen er længere væk

Stik imod hensigten med kommunalreformen oplever danskerne, at det er blevet sværere at komme i kontakt med kommunen. Det viser en ny Gallup undersøgelse.

Formålet med kommunalreformen i 2007 var blandt andet at flytte flere opgaver til kommunerne og at gøre adgangen nemmere for alle borgere. Men kun 8 procent af danskerne mener, at det er blevet lettere at komme i kontakt med kommunen efter kommunalreformen. Det viser en ny Gallup-undersøgelse lavet for FOA, Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen Det Sociale Netværk og HK/Kommunal.
 
Også i forhold til borgerindflydelse og bedre borgerbetjening dumper danskerne kommunalreformen. Kun 5 procent mener, at reformen har givet større borgerindflydelse, og 46 procent mener ikke, at reformen har givet mindre bureaukrati og færre skranker.
 
Samtidig er kun 12 procent af danskerne enige i, at reformen har betydet et opgør med gråzoner og ansvarsfordeling.
 
Det ærgrer de seks organisationer og forbund, der står bag undersøgelsen, at adgangen til kommunerne ikke er blevet lettere med kommunalreformen, men at borgerne tværtimod stadig oplever, at der ikke er én indgang til kommunerne.
 
En ny struktur er ikke nok. Hvis adgangen til kommunerne skal være lettere, så flere danskere oplever en bedre borgerbetjening, så skal ændringerne i kommunerne ske med udgangspunkt i borgerne. Ingen bør blive kastet rundt i det kommunale system, mener de seks afsendere af undersøgelsen.
 
Gallups undersøgelse er gennemført mellem den 22. marts og den 4. april og er baseret på 1573 interviews.