Pressemeddelelse

FOA: Kræver skærpet bod af KL i Arbejdsretten

KL prøver at slippe udenom i Arbejdsretten i sagen om pædagogmedhjælperne og pædagogernes tilsynspligt over for lockout-ramte skolebørn, mener FOA. FOA vil nu kræve skærpet bod, fordi KL ikke overholder sine arbejdsretlige forpligtelser.

Arbejdsretten kom ikke i dag med en anvisning eller tilkendegivelse i sagen. I stedet har Arbejdsretten berammet nyt møde til 14. maj.

”Det betyder, at KLs stærkt kritisable praksis fortsætter. Derfor vil vi nu kræve en skærpet bod af KL i sagen. Vores påstand er fortsat, at både pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger i strid med reglerne udfører konfliktramt arbejde, når de har tilsynspligt med hele klasser, ja der er nu eksempler på, at tilsynspligten udvides til at gælde for både to og tre skoleklasser,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Ifølge aftalerne på arbejdsmarkedet må ansatte ikke udføre konfliktramt arbejde, når der er tale om en lovlig varslet konflikt. Så når eksempelvis en lærer og en pædagogisk assistent normalt er fælles om tilsynet med en skoleklasse, så må den pædagogiske assistent ikke overtage lærerens arbejde.

Kommunerne har dog uden videre sat SFO-medarbejdere, pædagogmedhjælpere, pædagoger og pædagogiske assistenter til at føre tilsyn med hele klasser – og endda udvidet tilsynet til at omfatte flere klasser. FOA og BUPL, der i fællesskab har anlagt sagen ved Arbejdsretten, siger, at hvis tilsynet i en skoleklasse op til konflikten er blevet delt af to personer, så skal en person kun føre tilsyn med halvdelen af det normale antal børn.

”KL pustede sig vældig op inden konflikten, og ville gøre den så omfattende som muligt. Nu bagefter finder man ud af, at det har dramatiske konsekvenser, og så forsøger man ganske lumpent at smyge sig uden om aftaler og forpligtelser. FOAs medlemmer skal naturligvis ikke tvinges til at deltage i lockouten på kommunernes side. Kommunernes fremgangsmåde aftvinger ikke det fjerneste respekt. Men det bør aftvinge en anseelig bod,” siger Dennis Kristensen.