Pressemeddelelse

FOA: Plads til forbedringer for de mindste

Der er brug for en grundig debat om de vilkår, vi byder de 0-2 årige børn i Danmark.
Det mener formanden for FOAs pædagogiske sektor.

Forsker Ole Henrik Hansen kritiserer i sin forskning vuggestuerne og mener, at mange vuggestuer er så dårlige, at de burde lukkes. Men selvom kritikken er hård, er FOA glad for en debat om de vilkår, Danmark byder de helt små børn.

"Ole Henrik Hansens kritik af vuggestuerne er så hård, at man et sekund kunne fristes til at møde den med paraderne oppe," siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Han mener dog, at sagen er alt for alvorlig til blot at afvise kritikken.

"Jeg tror, vi har brug for en grundig og nuanceret debat om de vilkår, vi byder de 0-2 årige i vores dagtilbud. Der er, som Ole Henrik Hansen beskriver det, brug for at diskutere, hvordan vores dagtilbud ledes og organiseres bedst muligt. Og der er brug for at diskutere, om hele omsorgsbegrebet er gledet alt for langt i baggrunden i en pædagogisk debat, der har et massivt og næsten ensidigt fokus på læring," siger Jakob Sølvhøj.

Ole Henrik Hansen mener ikke, at normeringerne i dagtilbuddene er den afgørende faktor for den kvalitet, der findes i vuggestuer og børnehaver.  FOA er enig i, at bedre normeringer ikke gør det alene, men effekten af års besparelser på området må heller ikke undervurderes. For få dage siden offentliggjorde FOA rapporten "Daginstitutionernes hverdag 2012", der netop dokumenterer en markant sammenhæng mellem normeringerne og personalets oplevelse af ikke at kunne udøve tilstrækkelig omsorg.

"Der er ingen tvivl om, at det er afgørende, hvordan de enkelte institutioner bliver ledet og organiseret. Men der er heller ingen tvivl om, at normeringerne spiller ind, når vi kigger på kvaliteten i daginstitutionerne. Der er derfor behov for at diskutere sammenhængen mellem omsorg og normeringsforhold. Den debat synes jeg ikke, at vi skal fritage politikerne for," siger Jakob Sølvhøj.