Omsorgsdage

Omsorgsdage er dage, hvor du har ret til fravær fra arbejde med henblik på omsorg for dit barn. Omsorgsdage kan også anvendes til andet end ved barns sygdom - f.eks. ved skolefridage, udflugter osv.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Retten gælder også adoptivforældre og andre, der har forældremyndigheden over barnet. Men ”papforældre” og andre, der bor sammen med et barn, har ikke ret til omsorgsdage.
For privatansatte gælder meget forskellige regler, som fremgår af den enkelte overenskomst eller ansættelsesaftale.

Hvor mange omsorgsdage har man ret til?

Man har to omsorgsdage pr. år pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Kan omsorgsdage overføres til det næste kalenderår?

Du kan som udgangspunkt ikke overføre ikke-brugte omsorgsdage fra ét kalenderår til det næste.

De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår pr. barn skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.

Hvis du ikke kan nå at holde de 2 omsorgsdage, det år, barnet er født, fordi du er på barsels-/graviditets-/adoptionsorlov, kan dagene overføres til det næste kalenderår. 

Eksempler på overførsel af omsorgsdage

En kvinde føder i november 2012, og får dermed 2 omsorgsdage, der som udgangspunkt skal afholdes i år 2012. Det kan hun ikke, da hun holder barselsorlov indtil juli 2013. Hun kan imidlertid overføre de 2 omsorgsdage til år 2013, så hun i kalenderåret 2013 har 4 omsorgsdage. Hvis hun ikke holder dem i år 2013, falder de bort.

Hvis du holder en så lang orlov, at du er væk et helt kalenderår, kan alle omsorgsdage, også dem for søskende, overføres til det næste kalenderår. Dette kan f.eks. ske ved en forlænget barselsorlov eller ved flere barselsorlover i forlængelse af hinanden. Et andet eksempel illustrerer dette:

En kvinde føder et barn den 31. december 2011. Hun får derfor 2 omsorgsdage for 2011. Hun holder barselsorlov frem til 1. oktober 2012, hvor hun går fra på ny barselsorlov, fordi hun skal føde tvillinger den 1. december 2012. Hun holder ny barselsorlov frem til 1. oktober 2013. Hun får i 2012 i alt 6 omsorgsdage (2 pr. barn). Disse kan hun ikke nå at afholde, fordi hun er på orlov hele 2012, og de overføres derfor til 2013. I 2013 har hun derfor 14 omsorgsdage – 2 fra 2011, 6 fra 2012 og 6 fra 2013.

Kan omsorgsdage udbetales?

Omsorgsdage, som ikke er afholdt, kan ikke udbetales. Skifter du arbejde fra f.eks. en kommune til et privat firma, bortfalder dine omsorgsdage, hvis du ikke sørger for at holde dem, inden du stopper.

Skifter du job fra én kommune til en anden, overføres de omsorgsdage, du ikke har holdt i det gamle job.

Hvornår skal omsorgsdage varsles?

Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at holde en omsorgsdag, tidligst muligt. Der er forskel på, hvad ”tidligst muligt” er, afhængig af, hvordan og i hvilken forbindelse du bruger din omsorgsdag. En lukkedag i børnehaven kender du i bedre tid, end en omsorgsdag i forlængelse af barns 1. og 2. sygedag.

Arbejdsgiveren kan afvise, at du må holde en omsorgsdag, hvis det ikke hænger sammen med forholdene på arbejdspladsen.

Eksempler på varsling af omsorgsdag

Du planlægger en tur til Legoland den 23. marts. Du meddeler din arbejdsgiver i januar måned, at du ønsker at holde en omsorgsdag denne dag. Lederen siger nej til dette, da der denne dag er planlagt et større teambuildingarrangement. Men han siger, at det er helt okay dagen efter.

Dit barn har halsbetændelse. Du er hjemme for at passe hende på barnets 1. og 2. sygedag. På andendagen vurderer du, at hun er rask nok til at komme i børnehaven dagen efter. Da hun vågner om morgenen på tredjedagen har hun fået et tilbagefald. Du ønsker derfor at holde en omsorgsdag i stedet. Du meddeler dette til din arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Du har derfor varslet det så tidligt som muligt, som du skal.

Udsættes min omsorgsdag, hvis jeg bliver syg?

Din omsorgsdag udskydes, hvis du bliver syg inden selve dagen. Hvis du bliver syg på dagen, anses den som afholdt.

Må jeg holde en omsorgsdag den dag, hvor jeg har en 12 timers vagt?

Omsorgsdagenes afvikling skal drøftes på arbejdspladsen. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, kan arbejdsgiveren dog fastsætte hvorledes omsorgsdage afvikles. Omsorgsdage holdes i hele eller halve arbejdsdage. Hvis du har forskellig længde vagter, må du ikke spekulere i kun at lægge omsorgsdagene på de lange dage. Ligesom din arbejdsgiver ikke kun må give dig lov til at holde dem på de dage med korte vagter. Der kan være aftalt på arbejdspladsen, at en omsorgsdag f.eks. tæller en ”almindelig” arbejdsdag på 7.4 time. I så fald kan du komme til at ”skylde” timer, hvis du f.eks. arbejder 12 timers vagter. Vi opfordrer derfor til at tage en drøftelse på arbejdspladsen, du skal derfor undersøge om der findes en aftale.

Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp