Få et personligt løntjek!

Mange af FOAs medlemmer oplever fejl på lønsedlen. Faktisk sker det for hver anden lønmodtager i Danmark.

Få et løntjek hos din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening. Så er du sikker på at få den løn, du har krav på.

Her tjekker vi din løn

Din lokale FOA-fagforening kan hjælpe dig. Finder vi fejl på din lønseddel, kan vi også gøre noget ved det.

Fortæl os hvilken kommune, du arbejder i, så guider vi dig hen til en rådgiver:

Meld dig ind i FOA

- og få et personligt løntjek!

FOA er en overenskomstbærende fagforening

Med FOA er du garanteret et fagforbund, der kender dit fag og din branche. Derfor kan vi forhandle på dine vegne og sikre dig fair løn og arbejdsforhold.

Med FOA får du flere medlemsfordele

Vi skal løfte alle dem, der løfter velfærden

FOA vil løfte ligheden i Danmark. Det handler om mere lighed i løn og forbrugsmuligheder. Det handler også om anerkendelse af traditionelle kvindefag og om respekt for værdien af det vigtige arbejde, som FOAs medlemmer udfører.