Regler om sygdom for elever

Hvis du bliver syg, har du en forpligtelse til straks at ringe til dit praktiksted og sige, at du ikke kan møde op, fordi du er syg, men du skal sygemelde dig efter reglerne på praktikstedet/hos din arbejdsgiver.

Hvis du melder dig syg til din arbejdsgiver, får du løn under sygdom.