Ferie, fridage og helligdage for elever

Feriereglerne er ens for alle elever. Fridage og særlige fridage er derimod forskellige fra faggruppe til faggruppe.

Ferie

Elever ansat i det offentlige har ret til 6 ugers ferie. Hvorvidt du har ret til ferie med løn, afhænger af, hvornår på året, du er startet på din uddannelse.

Fridage

Særlige fridage

Helligdage

Som udgangspunkt har du fri på helligdage. Når der forekommer helligdage i en normperiode, nedskrives den planlagte arbejdstid med 7,4 timer pr. helligdag. Hvis du undtagelsesvis skal arbejde på en helligdag, så skal du have fri en anden dag – ud over dine sædvanlige fridage.

Når der er helligdage, har du fri på dagen, og der skal være 35 timer fra du går hjem til du skal møde ind igen. Samtidig skal du også arbejde 7,4 time mindre i din normperiode for hver helligdag.

Hvis du undtagelsesvis skal arbejde på en helligdag, skal du have fri på en anden dag af 35 timers varighed, du skal fortsat arbejde 7,4 time mindre i normperioden, altså du skal både arbejde færre timer og have fri på helligdagen eller en anden dag.