Husk a-kassen

Du skal have været medlem af a-kassen i et år, hvis du skal kunne få dagpenge dagen efter endt uddannelse.

Selvom FOA Har sin egen a-kasse, er du ikke automatisk medlem af fagforeningen, fordi du er medlem af a-kassen – og omvendt.

Skulle du stå uden arbejde, efter du har afsluttet din uddannelse, kan du få dagpenge dagen efter, du er færdiguddannet, hvis du har været medlem af a-kassen i et år.

Derfor anbefaler vi, at du melder dig ind i a-kassen, inden du starter på uddannelsen eller mens du uddanner dig.