Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse


Formand: Sine Eriksen

Næstformand: Anne-Lise Nielsen, 2871 9664, annelise050@godmail.dk

Kasserer:
Aase Meimoun , 2561 4332, aase2120@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Mette Hjortenfeldt
 • Else Bach Andersen
 • Anni Jacobsen
 • Conni Thim Jensen
 • Margrethe Sørensen
 • Inge Skrydstrup
 • Anne Marie Rasmussen
 • Kirsten Sandstrøm
Revisorer:
 • Johnna Hendriksen
 • Bente Hansen


Revisorsuppleanter:

 • Irene Jensen
 • Kirsten Dangbo