Psykiatrien er adgangsbillet til netværket

Også for dem der tror, at de ikke hører med i netværket.
Det er ikke kun på hospitalerne og i socialpsykiatrien, og det er ikke kun social- og sundhedsassistenter, der arbejder med mennesker med psykiske problemer, det gør de også i hjemmeplejen.

 
 Af Merete Astrup
 
Arbejdet i psykiatrien associerer måske mest til social- og sundhedsassistenter i behandlingspsykiatrien.

Men også i hjemmeplejen, det opsøgende arbejde og socialpsykiatrien er social- og sundhedshjælperne i kontakt med borgere med psykiatriske problemer.

- Netop hjemmeplejen har vi meget lidt kontakt med indenfor psykiatrien, siger Lisbeth Glaven, der er medstifter at netværk i psykiatrien.

Netværket blev oprettet i september 2005, og har gennemført flere velbesøgte arrangementer.
Det var primært ansatte i behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, der var drivkraften i oprettelse af netværket.

- Men meningen med netværket har fra starten været, at det skulle være et fagligt interesse fællesskab for alle ansatte, der arbejder med og i psykiatrien. Det gør man jo også i hjemmeplejen, og det er jo de samme mennesker, vi har med at gøre.

Når vi udskriver en patient fra hospitalet, udskriver vi til social- og sundhedshjælperne, og vi behandler flere og flere ambulant, så det er vigtigt, at vi ved noget om hinanden, mener Lisbeth Glaven.
 
Bedre til overleveringer
Hun nævner som eksempel, at kendskab til arbejdet i hjemmeplejen kan betyde, at hun ved, hvorfor det kan være en dårlig idé at udskrive en patient efter kl. 17.00.

- Vi kan blive bedre til at lave "overleveringer". Det er noget med, at jeg får øje for dig og du får øje for mig - jeg får øje på mig selv, siger hun.

Ditte, som ligeledes har været med siden netværkets start, tilføjer, at der med kommunalreformen lægges mere psykiatri ud i kommunerne.

- Det betyder, at vores kolleger i hjemmeplejen får mere med psykiatrien at gøre, og jeg mener, at det kan være meget givtigt for os alle, at vi får noget vidensdeling, for det er de samme mennesker, vi skal håndtere forskellige steder i systemet, siger hun.

- Hvorfor tror I at det kniber med kontakten til kollegerne udenfor behandlingspsykiatrien og sær i hjemmeplejen?

- Jeg tror, det kan skyldes, at kolleger i hjemmeplejen og socialpsykiatrien ikke føler sig identisk med behandlingspsykiatrien, kommer det fra Lisbeth Glaven.

Ditte er enig, og så handler det måske noget om fordomme om hinanden, der skal lægges til side.
- Vi bliver alle meget bedre, når vi ved, hvad der sker hele vejen rundt i psykiatrien. Vi skal have en fagidentitet, mener de to tovholdere.

Psykiatrien er adgangsbillet til netværket.
Det vil sige alle, gentager alle, der arbejder indenfor psykiatrien har adgang.

- Vi er for tiden tre personer, der holder gang i netværket. Men vi har plads til mange flere. Idéer og forslag til hvordan vi kan arbejde og hvilke arrangementer vi kan lave er velkomne. Og man behøver ikke selv at arrangere sine idéer. Man kan sagtens være bekendt bare at komme med dem, siger Lisbeth Glaven.
Så bare kom!

Tilbage til infoa nr. 1 - 2007