Nyt udseende - samme blad

Når du sidder med dette nummer af infoa, det første nummer i 2007, har du allerede opdaget, at du fik det i en plastikpose sammen med forbundsbladet Fag og Arbejde.

Dit eget lokale fagblad infoa får du 10 gange i løbet af 2007, som det var i 2006. Men de seks numre modtager du sammen med Fag og Arbejde, som du har fået det denne gang.

De resterende fire gange får du infoa helt alene, som du har kendt det tidligere.
Og hvorfor nu det?

Den helt korte forklaring: vi kan spare rigtig mange penge på portoen.
Vi vil gerne bruge mange penge på et godt medlemsblad, men vi synes ikke, at vi skal lægge så mange porto penge hos Post Danmark, når vi kan undgå det ved at samsende, som det hedder, med forbundsbladet.

Da regeringen fjernede portostøtten for tre år siden til blandt andet fagblade, blev udgiften for infoas vedkommende næsten tre gange større. Den fik vi dog dæmpet lidt ved en aftale med vores daværende trykkeri.

I samsendingsordningen med forbundet får vi nu udgiften endnu længere ned, så vi sparer 300.000 kr. i 2007.

Det betyder at vi har været nødt til at lave om på vores udgivelsesplaner.
Tidligere har du modtaget infoa første fredag i måneden.

Fremover modtager du infoa den fredag der ligger nærmest den 1. dag i måneden.
Det indebærer at der i perioder går mere end fire uger imellem at du modtager infoa.
 
Når vi nu skulle lave om, har vi i redaktionen benyttet lejligheden og årsskiftet til at ændre lidt på udseendet.

Vi har ændret på forsiden, håber du synes om den.
Vi har ændret på skrifttypen i det vi kalder brødteksten i bladet. Vores intention har været at gøre teksten mere læsevenlig. Håber det er lykkedes.

Vi vil også prøve at lægge nye typer af artikler ind i bladet. Den første vi prøver, er Sund og Slank med Dagmargården, som du kan læse om i dette blad.

Senere vil vi prøve med "Har du en god historie".
Du er som læser af infoa altid velkommen til at komme med gode idéer og velkommen til at sende os læserindlæg.

God læselyst og godt nytår!
Merete Astrup
redaktør

Tilbage til infoa nr. 1 - 2007