Man gør hendes arbejde ulovligt

På hospitalet i Herlev er man endnu ikke med på Elektroniske Patientjournaler (EPJ). Men Solveig Christensen, havde aldrig forestillet sig, at hun ikke i fremtiden skulle have adgang til EPJ.
- Det er simpelthen komplet uforståeligt for mig, at man via en lov vil gøre det ulovligt for mig at bruge EPJ, siger hun.


Af Merete Astrup

Hun kom helt op af stolen, da hun hørte, at sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville have vedtaget en lov, der ville gøre det arbejde, hun udfører i dag ulovligt.

Solveig Christensen er social- og sundhedsassistent på akut modtager afdeling (AMA) på Herlev Hospital. Sammen med otte andre social- og sundhedsassistenter på afdelingen har hun adgang til patientjournaler på papir.

- Det er 25 år siden, at jeg gik ind til sygeplejersken, og fortalte hvordan patienten havde det, og hun skrev det ind i sygeplejejournalen. Hvis vi ikke får adgang til EPJ, skal vi jo tilbage til den arbejdsgang. Det forstår jeg simpelthen ikke, at man kan foreslå. Det er besværligt for alle, siger hun og ryster på hovedet.

- Det må bunde i uvidenhed, mener Solveig Christensen.
Derfor melder hun sig også blandt de mange, der vil bringe informationer til torvs om, hvad social- og sundhedsassistenter er for en gruppe, og hvilke kompetencer det har.

Giver og tager
- Politikerne har været med til at lave en social- og sundhedsuddannelse, der skal give os kompetencer, og så tager de dem igen. Vores uddannelse er jo lavet så bred, så vi kan arbejde i alle kroge.

Hvorfor er det kun læger, sygeplejersker og jordmødre, der må få adgang til EPJ. Det er en højere uddannelse. Men en højere uddannelse er jo ikke altid lig med højere moral.

- Jeg vil uden at blinke vove den påstand, at social- og sundhedsassistenter har en høj faglig bevidsthed og moral. Jeg kan ikke se problemer i, at vi som faggruppe håndterer personfølsomme oplysninger via EPJ.

Som det er nu, er det bare at få flyttet oplysningerne fra papiret til elektronikken. Vi har som de andre personalegrupper tavshedspligt.
Hun synes det smager af mistillid.

- Selv har jeg 30 års erfaring og har gennem tiden fulgt med i forhold til kurser og efteruddannelse for at kunne honorere de krav, der stilles om at være omstillingsparat, kommer det fra Solveig Christensen.

Tung arbejdsgang
I løbet af de 30 år hun har arbejdet i hospitalsvæsenet, først som sygehjælper og senere opskolet til social- og sundhedsassistent, har hun udvidet sine faglige kompetencer i en grad, så hun i dag har selvstændige opgaver, som hun har ansvar for. I øjeblikket deltager hun i efteruddannelsen Faglig Fordybelse. Jeg har en uddannelse, jeg er stolt af og jeg har en overbygning.

Hun har som nævnt fuld adgang til patientjournalen på papir.
- Her skrives alt ind om medicinkort, stuegang og forandringer i patientens tilstand, og især på en akutafdeling, hvor der hele tiden sker noget, har vi brug for at kunne gå ind og læse.

Hvis vi skal spørge en læge eller sygeplejerske hver gang, tager det tid, og hvis vi ikke ved hvad der foregår, kan vi ikke give patienter den optimale pleje og behandling. Vi kan jo ikke mødes hver 10. minut.

Det er mig der har set patienten, så er det vel mig der ved, hvad der skal skrives, siger Solveig Christensen.

For hende virker det absurd, at blive smidt 25 år tilbage i arbejdet.
- Det må skyldes, at beslutningstagerne ikke ved, hvad der foregår i det virkelige liv.

Som arbejdslivet er i dag, er der da heller ingen sygeplejersker, der er interesseret i at bruge mere tid på kontoret for at sidde og skrive mine oplysninger ind. De sygeplejersker, jeg har talt med, synes i hvert fald det er vanvittigt, hvis de skal bruge tid på det, de ved jeg kan.
 
Lovstridigt
Dengang Solveig Christensen startede som sygehjælper på Herlev, var der intet der var elektronisk. Siden er der kommet røntgen, blodprøver og patienterne flyttes elektronisk.

- EPJ er det næste step i den udvikling, der skal ske. Edb er fremtiden, derfor virker det helt forkert, at edb begrænser nogen i at udføre deres arbejde, mener hun.

- Vi taler så meget om at flytte faggrænser og lave opgaveglidning, hvis man gennemfører forbuddet for vores grupper til EPJ, går man i den modsatte retning, siger Solveig Christensen.

Hun kunne godt forestille sig, at ledelsen på hendes afdeling ville give social- og sundhedsassistenterne kompetence til at arbejde med EPJ, på trods af lovgivning. Som det øvrigt sker på hospitaler i dag, hvor EPJ er indført. Som man kunne læse i et debatindlæg i sidste nummer af infoa, er social- og sundhedsassistenten endog superbruger i EPJ.

- Men hvad så hvis ledelsen på min afdeling giver os kompetencen, er de så lovbrydere? I dag kan en ledelse give os kompetencerne, men i det øje blik der er en lov, bliver det jo kriminelt at omgås den, filosoferer Solveig Christensen.
 
 
Sidste nyt   
Indenrigs- og sundhedsminister har nu taget forslaget om EPJ ud af det oprindelige lovforslag, som rummer andre ændringer af Sundhedsloven.

Spørgsmålet om hvem der skal have adgang til EPJ skal forhandles yderligere med partiernes sundhedsordførere.

Det ser sektorformand Karen Stæhr som et godt tegn.
- Og et tegn på at forslaget bliver seriøst og grundigt behandlet ud fra de argumenter, vi og andre organisationer har fremsat.
 
Tilbage til infoa nr. 1 - 2007