Godt nytår - og velkommen til nye medlemmer

Ved årsskiftet sagde vi både farvel og velkommen til medlemmer på det kommunale område.  Vi sagde farvel til H:S og Københavns Amt og goddag til Region Hovedstaden, med de udfordringer der følger. Men vi sagde også farvel til et meget arbejdsomt 2006, hvor kommunalreformen fyldte en hel del.
 
Af formand Palle Nielsen

Kommunalreformen er netop anledningen til, at der 1. januar skulle flyttes kommunegrænser. Det har betydet, at fagforeningens medlemmer i den tidligere Ledøje Smørum Kommune og Søllerød Kommune efter en urafstemning i de to nye kommuner - Egedal og Rudersdal - fremover er organiserede i henholdsvis FOA Frederikssund og FOA Nordsjælland.
 
Urafstemningen i Furesø Kommune betyder til gengæld, at jeg skal byde nye kolleger velkommen fra den tidligere Farum Kommune. Vi skal nu i fællesskab med kollegerne i den tidligere Værløse kommune være med til at sætte dagsordenen og præge udviklingen på ældreområdet i Furesø.

Fagforeningen har kontakt til de tillidsvalgte, og vi har planlagt en række arbejdspladsbesøg. Vi skal ud og fortælle om fagforeningen og have en snak om de udfordringer, vi står overfor, og vi skal høre om de forventninger vores nye medlemmer har til fagforeningen. De lokale lønforhandlinger 2007 bliver en af de første store opgaver. Jeg ser frem til samarbejdet.
 
Danmarks største arbejdsplads Region Hovedstaden er nu en realitet. Det kan godt være, at den enkelte ansatte ikke mærkede den helt store ændring 1. januar, men store udfordringer ligger forude.

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse er forhandlet på plads og skal nu implementeres i hele regionen. I FOA skal vi sikre, at vi får den indflydelse, vi er berettigede til således, at vi kan være med til at sætte dagsordenen. Vi har mange kvalificerede kolleger, der kan gå ind i dette arbejde.

Vi skal have samarbejdet mellem de tillidsvalgte og FOA-afdelingerne på skinner. Vi kom rigtig godt i gang på et seminar i starten af det nye år, hvor alle FOA - tillidsrepræsentanter i regionen var samlet.

Det står helt klart, at medlemmerne og de tillidsvalgte har klare forventninger til, at FOA-afdelingerne i regionen arbejder sammen til fælles gavn for medlemmerne. Fra fagforeningens side har vi klart tilkendegivet, at vi vil dette samarbejde.
 
Flere tidligere amtsinstitutioner er overdraget til kommunerne. Det betyder nye arbejdsgivere for mange af medlemmerne. Jeg ser frem til, at de tillidsvalgte hurtigt får et samarbejde op at stå, således at de nye kolleger hurtigt bliver en integreret del af fagforeningsarbejdet i de berørte kommuner.
 
Nu skal vi ikke tro, at denne proces forløber problemfrit. Der er mange kampe, der skal kæmpes i den kommende tid. Jeg kan derfor kun anbefale de berørte medlemmer løbende at være i kontakt med de tillidsvalgte. Mød op når der bliver kaldt til samling og husk, at bakke de tillidsvalgte op i deres arbejde for at få skabt de bedst mulige arbejdsvilkår for medlemmerne.

Tilbage til infoa nr. 1 - 2007