Elsk din tillidsrepræsentant

Det har været sjovere at være tillidsrepræsentant. Tillidshvervet har altid været udfordrende og spændende, men der er sket noget i de sidste år.
På det sidste TR kursus oplevede kursisterne i hvert fald at nogle af deres kolleger var stoppet og andre brændt ud. 
  
Af Merete Astrup
 
I november sidste år sluttede en gruppe tillidsvalgte fjerde modul i fagforeningens TR grunduddannelse. Så er de næsten flyvefærdige tillidsrepræsentanter med en mængde viden, som de kan "berige" deres ledelse med, så arbejdsvilkårene for deres
Kolleger kan gøres bedre.

Kort sagt de kan gå ud og gøre en forskel.
Det kunne de også i et vist omfang inden modul fire.

Og måske er det derfor, at nogle dem, der skulle være mødt frem til modul fire manglede.
Mellem tredje og fjerde modul er der sket meget i den forkerte retning.
Flere er blevet trætte, nogle er ved at brænde ud, og to af deres TR kolleger er simpelthen stoppet med diagnosen depression.

To kolleger som tidligere i forløbet har været både glade og aktive. 
- Det er første gang, at vi har haft så stort frafald i grunduddannelsen. Vi har taget det op i undervisningen, fordi det er et mønster vi kommer til at se, mener Pia Øland Jacobsen.
 
 
Medspillere
- Noget af det som slider en tillidsvalgt er manglende opbakning fra ledelsen.
Vi får så meget viden i vores grunduddannelse, som vi gerne vil hjem og bruge. Men mange steder er ledelsen slet ikke interesseret i at bakke op. Man kommer ikke videre. Det er som at slå i en boksebold. Sådan fortæller flere af kollegerne på dette modul, siger Tina Damgaard.

Pia Øland Jacobsen, Marianne Ploug og Tina Damgaard Larsen, synes der er grund til en lille opsang.
- Men hvad er det der sker, når det går galt?

- Helt overordnet har vi arbejdspladser, hvor ledelsen ikke har fundet ud at se tillidsrepræsentanten som en samarbejdspartner men som en modstander. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt eftersom tillidsmandssystemet er årtier gammelt. Det er utroligt at man skal have så mange kampe for anerkendelse og respekt med mere end 30 år på bagen, siger Pia Øland Jacobsen.

Der er mange steder hvor tillidsrepræsentanterne skal lave deres TR arbejde i deres fritid.
 
På vores modul er der faktisk en del der lettere er udbrændte. Nogle af de forklaringer, de giver er. at de ikke bliver respekteret af. 

 Hvis man gerne vil have ordentlige arbejdsforhold for sine kolleger, er det vigtigt, at ledelse og TR har et godt samarbejde, siger Marianne Ploug.

Hun ved hvad hun taler om, for hun er så "heldig ", at have en leder der bakker hende op.
Pia Øland Jacobsen tilføjer, at ledelsens manglende opbakning også skyldes, at de er lidt bange.
- De bliver lidt bange når vi kommer tilbage med vores viden. Og vi skal ikke komme og lave om på noget der går godt, siger hun.

- Eller omvendt. Ledelsen sætter for mange skibe i søen, og så er det tillidsrepræsentanterne, der skal sejle dem hjem, tilføjer Tina.

Pia mener ikke, at det nødvendigvis skyldes, at lederne ikke vil. Hun tror noget at problemet skal findes i manglende lederuddannelser.
  
Altid til møder
Omvendt er det heller ikke altid de stærkeste personer, der bliver valgt som tillidsrepræsentanter. Det kniber nemlig også mange steder med opbakningen fra kollegerne. Så lysten til at stille op er ikke overvældende.

- Det slider lige så meget som manglende interesse fra ledelsen, mener Tina Damgaard Larsen. Marianne Ploug fortsætter:

- Det er ikke altid kollegerne forstår, at værdsætte de ting som tillidsrepræsentanten bruger tid på. De er heller ikke altid motiveret for at modtage den hjælp, som tillidsrepræsentanten kan give dem. De ved ikke, hvad de går glip af ved ikke at bruge tillidsrepræsentanten.
Tina er enig.

- Vi er ofte meget presset på vores arbejdspladser, Når jeg som TR skal til et møde, er det ikke hver gang, der er den store begejstring blandt kollegerne, fordi mine hænder mangler. Selvom det er til gavn for mine kolleger, at jeg går til møder, er det ikke sådan, de tænker lige i øjeblikket, når der også er sygdom, siger hun.

Det kræver, at man som TR har is i maven.
Tina og Pia illustrerer paradokset:
- På den ene side forventer kollegerne, at vi er der, og på den anden side bakker de ikke op. De vil gerne have bedre løn og arbejdsvilkår, de er bare ikke så interesseret i at bakke op, fordi der så pressede.

Men noget af dette problem kunne løses, hvis der var vikardækning, når tillidsrepræsentanterne er væk.

- Kollegerne elsker os jo ikke ligefrem, når vi er væk.
Marianne Ploug, fortæller, at på hendes arbejdsplads er ledelsen nu begyndt at samarbejde med TR og SR, og det giver allerede resultater.
- Det hjælper når man bliver en medspiller og ikke betragtes som en modspiller.
 
Nye opgaver
Opgaverne for tillidsvalgte har også forandret sig gennem årene, og det er gået hurtigt i løbet af de sidste 10 år. Derfor er tillidsmandsuddannelsen også vigtigt at gennemføre, mener de tre repræsentanter.

- Vi skal læse budgetter, og se igennem dem. Vi skal forhandle løn og tillæg, vi skal lave job profiler, og vi skal forholde os til de mange strukturelle omlægninger vi bliver udsat for, siger de.

Det vil de gerne være en del af, men som de siger.
- Det tager tid, og det skal der være forståelse for begge veje. Både fra ledelse og kolleger.

Tilbage til infoa nr. 1 - 2007