"Det alsidige arbejde er taget fra os"

Hjemmeplejen i Dragør er blandt de få, der har en faglig klub og den fejrede 25 års jubilæum i september sidste år.
Det er en klub der er lige så spillevende som andre 25 årige.
  
Af Merete Astrup
 
Infoa tog en jubilæumssnak inden jul med tillidsrepræsentant Grith Mesick og sikkerhedsrepræsentant Marian Feldthaus.

- Vi er en aktiv klub med seks, syv arrangementer årligt og medlemmerne af klubben er gode til at møde frem. I gennemsnit deltager 30-40 ud af 60 mulige medlemmer, fortæller Grith Mesick.

Også jubilæumsfesten trak stort set alle medlemmer til Wiedergården, hjemmeplejens base, hvor festen blev holdt. Det blev et brag af en fest, som de to tillidsvalgte siger. Nogle af pigerne havde været ude og finde sponsorgaver til festen.

- Desværre fik vi ikke tilskud til festen fra fagforeningen, som vi havde søgt om. Vi havde forestillet os at invitere gamle medlemmer, der har været med til at stifte klubben.

Men vi havde kun råd til at invitere de nuværende medlemmer, og deltagerne blev opkrævet et beløb for at deltage, fortæller Grith. Hun lægger ikke skjul på, at hun og bestyrelsen er skuffede over afslaget. 

- Helt generelt synes jeg, at fagforeningen skulle sætte mere fokus på de faglige klubber. Hos os er det klubben, der holder på medlemmerne i FOA. Det er også via klubben, vi får nye medlemmer. I dag kommer medlemmerne til FOA jo ikke automatisk, siger hun.

I den faglige klub forenes det fagligt udviklende med det det sociale, og det giver bonus.
- Vores arrangementer spænder vidt. Fra foredrag af hygiejnesygeplejersker over foredrag om, hvordan man omgås borgere, der er i kemoterapi, til oplæg fra fagforeningen om efterløn og løn. Det psykiske arbejdsmiljø har vi vendt, og vi har haft besøg af BST, fortæller Marian Feldthaus.
 
Mistede åndehuller
Forhenværende socialminister Karen Jespersen, har også besøgt klubben. Det var på et tidspunkt, hvor debatten handlede om, at social- og sundhedshjælperne brugte for lidt tid hos borgerne.

- Problemet med udtalelserne var, at det kom til at fremstå som om, at vi gik rundt på gaderne i stedet for at være hos borgerne, fordi man ikke satte fremmøde hos borgeren i forhold til de andre opgaver, vi har, fortæller Grith Mesick.

Det ville de ikke have hængende på sig, men når det er sagt, så er det sandt, at der er blevet mindre tid til den enkelte borger gennem årene.

- Det umulige klarer vi med det samme, miraklerne tager tid, som Marian Feldthaus, siger.
Arbejdet i hjemmeplejen har forandret sig fra at være en egentlig husmoderhjælp til pleje- og omsorg, men også med mere administrativt arbejde.

Med udlicitering af rengøring og indkøbsordning til eksterne leverandører, er noget af det alsidige arbejde taget fra social- og sundhedshjælperne, mener de to tillidsvalgte.

- For det første er det de friske ældre, der kan vælge til og fra. De svageste orker ikke, så dem har vi. Det arbejde, der er tilbage, er plejen, og det er det tunge arbejde, der slider på os.  I vores arbejde har vi brug for de åndehuller, som et indkøb er.

Men vi har også en faglighed, som gør, at vi samtidig med et indkøb råder en over- eller undervægtig borger om kosten, siger Grith Mesick.

Marian Feldthaus supplerer:
- Der er hjem, vi ikke kommer i længere efter udliciteringerne, og dér mangler fagligheden. Rengøringshjælpen hver 14. dag observerer jo ikke og rapporterer ikke tilbage for eksempel med en mistanke om begyndende demens. 

Og så modarbejder udliciteringer direkte tanken om, at der skal komme så få mennesker i borgerens hjem som muligt, understreger de to tillidsvalgte.
 
Ikke frit valg
De har nok at se til i den faglige klub, Dragør Hjemmehjælperklub. Helt aktuelt er det altså indkøbsordningen, de gerne vil have lavet om på.

Måske løser problemet sig selv, for der er flere af de ældre, der begynder at melde sig ud af ordningen.

Men det betyder ikke, at borgeren så kan vælge den kommunale hjemmepleje til. Der er ikke frit valg.

- De borgere, der melder sig ud må få andre til at købe ind, eller bestille varer hos det lokale supermarked, hvor der skal købes for et minimumsbeløb. Alternativt foretages indkøbet hos den nærmeste tankstation, forklarer de to tillidsvalgte.

For den ældre er det mere besværligt at få købt varer gennem indkøbsordningen.
Ifølge Grith Mesick og Marian Feldthaus bruger borgeren reelt nu tre dage på at få købt varer.

- Første dag skal de finde ud af, hvad de mangler, skrive en liste og ringe og bestille. Anden dag på, at leverandøren skal ringe tilbage, og forventer at borgeren er hjemme, for at vide hvad der skal leveres alternativt, hvis den bestilte vare ikke er på lager.

Tredje dag hvor borgeren skal være hjemme for at modtage varerne. Det er hvad social- og sundheds- og hjemmehjælperne kan klare på en halv time. Og så har vi den fleksibilitet, at vi kan komme forbi en anden dag end den aftalte, hvis borgeren for eksempel skal på hospitalet.
 
Diskussionsklub
Klubben er stedet hvor alle disse diskussioner bliver taget.
- Selvfølgelig diskuterer vi også ude i grupperne. Men vi kan vende tingene på nogle andre måder i klubben, siger Grith Mesick.

- Vi har f.eks. brugt en del tid på at diskutere, hvad vi stiller op med de mange uuddannede i vores job. Vi kunne godt tænke os, at der blev aftalt nogle retningslinier, så uuddannede skal tage en uddannelse efter tre måneder. Især indenfor døgnvagten er de mange afløsere et problem for det faste personale, siger Marian Feldthaus.

Det burde ikke være et problem, mener de to tillidsvalgte: 
- Hvem har hørt om en uuddannet sygeplejerske, hvorfor skal vi så acceptere uuddannede i vores fag.

- Det gode ved vores klub er, at den er for alle grupper. Her er social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, og social- og sundhedsassistenter samt beskæftigelsesvejledere. Hjemmeplejen, døgnplejen, daghjemmet og vente-/aflastningen har alle den samme ledelse, siger Marian Feldthaus. Derfor matcher vi ledelsen.

Grith Mesick, er formand for den faglige klub, og det har hun været gennem 12 år. Hun har stadig lyst til arbejdet.

- Det er da ind i mellem hårdt, men det er også sjovt. Vi har en god bestyrelse, der er meget engageret, og vi har nogle medlemmer, der bakker op, siger Grith Mesick.

Hun og Marian Feldthaus tror på, at de er stof nok til at den faglige klub lever videre.
- En faglig klub er et levende sted, og som her også stedet, hvor vi rekrutterer og holder fast på medlemmerne i FOA. 
 
Tilbage til infoa nr. 1 - 2007