Alle skal have en chance

Ældrecentret Æblehavens Område 2 blev hædret for sit sociale ansvar og prisbelønnet som årets offentlige virksomhed i Brøndby. To medarbejdere og deres tillidsrepræsentant fortæller her, hvad de synes om, at dørene åbnes for mennesker med dårligt fodfæste på arbejdsmarkedet
 
Af Ulla Nygaard
 
Sygehjælper Johnna Larsen og social- og sundhedsassistent Saida Lamlil var med på Brøndby Rådhus i december for at repræsentere Område 2 i Ældrecenter Æblehaven, som blev årets offentlige virksomhed i kommunen. De var begge meget berørt og stolte over, at deres arbejdsplads blev hædret.

De overværede, at deres områdeleder Janni Høj fik overrakt blomster og fik ros af borgmester Ib Terp for, at Æblehaven - og specielt Område 2 - udviser et stort socialt ansvar.

Borgmesteren oplyste i sin tale, at Brøndby Kommune har reduceret antallet af borgere på kontanthjælp på syv år fra 2000 til blot 900. Ældrecenter Æblehaven har bidraget hertil ved at give plads til personer i arbejdsprøvning og praktik.

Sammen med deres tillidsrepræsen­tant Bente Levring fortæller Johnna Larsen og Saida Lamlill om at være medarbejdere på en rummelig arbejdsplads, og om at række hånden ud og blive kolleger for dem udenfor.
 
Må selv byde ind
Æblehaven er et nyt og moderne ældrecenter med 93 toværelses boliger fordelt på 11 boenheder. Det er samtidig træningscenter for mange af kommunens pensionister.

Æblehaven er arbejdsplads for mere end 150 medarbejdere, svarende til 135 fuldtidsstillinger. Område 2, som består af hus 12, 14 og 16, har 27 medarbej­dere, som fordeler sig på 12-14 nationaliteter. Det er måske en af forklarin­gerne på den store åbenhed og tolerance.

Virksomhedens sociale ansvar er nedfældet som en opgave i virksomhedsplanen, og den har medarbejderne taget til sig.

- Vi vil gerne være rummelige og have det til at fungere. Det er en opgave for vores arbejdsteam. Jeg synes, den er naturlig, for jeg synes, at alle skal have en chance for at få en plads på arbejdsmarkedet, siger Saida Lamlill.

Når Æblehaven får en ny medarbejder i eksempelvis arbejdsprøvning, bliver perso­nen mødt af medarbejdere og ledelse ud fra personens egne ressourcer.

- Vi forventer, at vedkommende møder til tiden, men opgaverne må personen selv byde ind på. Det kommer efterhånden. Ind imellem får medarbejdere i arbejdsprøv­ning forlænget deres periode i Æblehaven, og det ser vi som et godt tegn. Det viser, at de er glade for at være hos os, og på den måde får vi noget igen, siger Saida Lamlill.
 
Nogle finder rytmen
Tillidsrepræsentant Bente Levring siger, at det ikke altid er rosenrødt, når personer kommer i arbejdsprøvning.

- Æblehaven er ofte ikke det første sted, man kommer. Nogle har været sendt ud mange steder og skal måske videre herfra for at afprøve endnu flere ting. Nogle af de personer, der kommer hos os, tilhører de såkaldte matchgrupper 4 og 5, det vil sige personer på kontanthjælp med andre problemer ud over ledigheden, for eksempel sociale problemer efter sygdom eller sprog­problemer, siger Bente Levring.   

Arbejdsprøvning kan bruges som springbræt til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en langtidssygemelding, mens det for andre er første skridt på arbejdsmarkedet eksempelvis for flygtninge eller indvandrere.

- Dem, der finder rytmen hos os, falder godt ind, og mange af dem er af anden etnisk herkomst end dansk. Mange har det helt rigtige omsorgsgen og vil gerne blive i sektoren.

Flere har taget uddannelse hos os, siger Saida Lamlill. Sammen med Bente Levring prøver hun at tælle, hvor mange det nu er, som har fået social- og sundheds­faglig uddannelse på Æblehaven efter at være startet i arbejdsprøvning. Tre-fire stykker tæller de frem til.

- Vi har også haft mange andre, blandt andet har vi haft en pædagog, som ikke havde haft synderlig succes inden for sit felt. Hun var blevet fyret flere gange. Hos os lærte hun at begå sig blandt kolleger. Hun ændrede adfærd og tog tilbage til sit fag, hvor hun fik arbejde, fortæller Bente Levring.

- Vi har også haft en medarbejder, som talte uafbrudt, men som efterhånden lærte at slappe af og lytte. Hun ændrede adfærd stille og roligt, og fik gennem arbejds­prøv­ningen nogle redskaber til at komme videre, fortæller Saida Lamlill.

- Arbejdsprøvning kan medføre, at mennesker på overførselsindkomst kommer til at forsørge sig selv. Det er en stor sejr for hver enkelt, siger Bente Levring.
 
Prøver sproget
Medarbejderne i et team kan sige fra overfor opgaven, hvis tidspunktet er dårligt for personalegruppen af forskellige årsager. De kan også sige fra efter den samtale, der holdes med hver enkelt.

Men det sker sjældent, og Æblehaven er med til at få mennesker, der er rigtig langt fra arbejdsmarkedet, tættere på. Mange bruger tiden på Æblehaven til at prøve deres danskkundskaber af.

Ofte viser det sig, at kvinder af anden etnisk herkomst end dansk har længere snor end etniske danskere. Empatien ligger dem i blodet. De får desuden oplevelsen af at høre til i en gruppe, og det er nyt for mange.

- Vi er gode til det her, fordi vi selv har oplevet, at kolleger er kommet i fleksjob efter langtidssygdom.

Vi ved, hvor skrøbelig man kan blive, og vi  ved, hvilken støtte man skal have for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Den erfaring bruger vi over for andre, siger Bente Levring om motivationen.

Hun har været ansat i Æblehaven som beskæftigelsesvejleder i ni år og er som nævnt også tillidsrepræ­sentant.

- Snoren er lang, når man får prøvet så mange ting, som vi gør. Vi får en chance for at tænke i nye baner, når der kommer mange forskellige og anderledes personer hos os.

Jeg synes i øvrigt også, det er en styrke at være mange forskellige nationaliteter på en arbejdsplads som denne, siger Saida Lamlill, som har været i Æblehaven i seks år.

Johnna Larsen har været ansat i Æblehaven siden starten for ti år siden, og hun synes, at rummeligheden altid har været til stede.

- Det kræver en del tid i begyndelsen, hver gang vi får en ny medarbejder, men det er også berigende. Vi møder mennesker, som kan nogle helt fantastiske ting. For eksempel havde vi én, som kunne skabe de smukkeste blomsterdekorationer af frugt. Det var helt fantastisk, hvad hun kunne bruge sine hænder til.

Selvfølgelig er det ikke kun lyserødt. Nogle tager lidt lemfældigt på det at møde op, og det måtte vi lære at tackle. Til gengæld bliver vi glade, når vi får en succes­historie som eksempelvis én vælger at tage uddannelse og kommer tilbage til os, siger Johnna Larsen.
 
Succeshistorier
De faste medarbejdere i Æblehaven ser det som deres opgave at lære fra sig om de forskellige vilkår og forhold, der tilsammen udgør det at have et job.

- Succeskriteriet for mig er, at vedkommende i arbejdsprøvning bliver en kollega. Hvis vi opnår det, har vi opnået meget.

Kollega bliver man, hvis man selv byder ind på opgaverne og deltager for eksempel i samværet med beboerne.

Vi havde en medarbejder i arbejdsprøvning, som kedede sig lidt her i afdelingen, men som faldt rigtig godt til i den skærmede enhed, hvor hun gik ture med beboerne. Det var en succeshistorie, siger Johnna Larsen.

Hun bliver udfordret af, at nogen kan bruge hendes erfaringer.
- Det er ligesom at have elever. Det er helt fantastisk, at man kan give fra sig. Jeg siger ofte til mig selv og til de unge: Tænk, at nogen har brug for mig! Jeg får jo en masse tilbage. Jeg får meget af mennesker fra andre nationaliteter.

Johnna Larsen nyder åbenheden og samtalen om andre folkeslag og skikke, og nyder, når fremmede traditioner i form af kage eller retter finder vej til afdelingen.

- Så får vi noget at tale om. Der er mere åbenhed i dag end for bare ti år siden. Vi får nye input og lærer af det. Arbejdspladsen følger med tiden, fordi vi hele tiden skal tage stilling til og forholde os til det, der omgiver os. Det er pragtfuldt, mener Johnna Larsen.
 
De andre sprog
Johnna Larsen ser ikke fremmede sprog og manglende danskkundskaber som det helt store problem i hverdagen. Hun stammer selv fra Lolland Falster og kommer ind imellem til kort overfor de nordiske kolleger, som arbejder på Æblehaven. Svensk TV var ikke en del af hendes bagage, og det bliver hun jævnligt mindet om.

- Faktisk har jeg svært ved at forstå en kollega fra Sverige, og det giver nogle sjove episoder ind imellem. Men i vores fag er vi så vant til det nonverbale sprog fra kommunikationen med de ældre, så det bruger vi, når det kniber.

På den måde bliver det hele lidt lettere for medarbejdere, der ikke helt behersker dansk endnu. Det ligger der også en stor del rummelighed i, siger Johnna Larsen.

De tre medarbejdere på Æblehaven repræsenterer en ånd af respekt for det ander­ledes. Den er båret af virksomhedens idégrundlag, hvor blandt andet individuelle forskelle og friheden til at være forskellig respekteres.

I december 2006 modtog Område 2 i Æblehaven en hædersbevisning for den sociale indsats og rummeligheden, som er en del af deres arbejdsplads. Men selvom medar­bej­derne finder deres sociale ansvar helt naturligt, er de glade for, at det også påskønnes.
 
Tilbage til infoa nr. 1 - 2007