$name

SOSU-assistenter vil med i ny lov om autorisation

 

Social- og sundhedsassistenter skal omfattes af autorisationsloven, fordi de er uddannet til at varetage arbejdsopgaver under eget ansvar.
Det har længe været et ønske, og sektoren har tidligere henvendt sig indenrigsministeren, og gør det nu igen.

 
 Af Merete Astrup
 
Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter er autoriseret. Tandplejere og fodterapeuter er det. Nu må social- og sundhedsassistenterne have autorisation.

- Der er ingen logik i at social- og sundhedsassistenterne ikke er autoriserede, siger formand for social- og sundhedssektoren Karen Stæhr, som tidligere har henvendt sig til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som gav afslag.

Karen Stæhr køber ikke ministerens argument med, at der allerede er for mange grupper, der er autoriserede.

- Det er ikke en faglig begrundelse, siger hun.
 
Kvalitetsløft
Social- og sundhedssektoren i FOA havde foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg i forbindelse med udvalgets arbejde med forslag til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

- Autorisation er en beskyttelse af vores titel. Det vil løfte kvaliteten, at samarbejdspartnere, borgere og patienter ved, at titlen social- og sundhedsassistent betyder, at der er nogle uddannelsesmæssige krav, man skal leve op til.

Det er vigtigt i dag, men bliver det også i fremtiden, når vi skal påtage os nye opgaver i kommunerne Kommunalreformen og den sundhedsfaglige udvikling betyder generelt set intensiverede krav til social- og sundhedsassistenternes besiddelse af faglige kvalifikationer og omhyggelige og samvittighedsfulde varetagelse af opgaverne, siger Karen Stæhr.
 
Patientsikkerhed
Lovforslaget går ud på at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af bestemte grupper af sundhedspersoner,
Karen Stæhr lægger vægt på social- og sundhedsassistenternes tætte patientkontakt, det selvstændige arbejde med selvstændige valg, samt arbejdet med opgaver der er potentielt farlige.
 
Boks:
Lovforslaget L 111 er for tiden i udvalgsbehandling og sundhedsudvalget afgiver formentlig en betænkning i april. Herefter foregår der en 2. behandling og evt. en 3. behandling af lovforslaget.

Tilbage til maj 2006