$name

Meget opmærksomme på kontrol af medicin

 
Både Plejehjem og kommuner tager embedslægernes kontrol af medicin­håndteringen til sig og arbejder på at efterleve henstillingerne 
 
I Hvidovre lykkedes det alle syv plejehjem i kommunen at komme helskindet igennem de uanmeldte kontrolbesøg fra embedslægen sidste år. Således fremstår Hvidovre som en af seks kommuner i Københavns amt uden fejl i medicinhånd­teringen i 2005.

I den anden ende af skalaen er Brøndby kommune alene om at have fejl i medicin­håndteringen på alle sine fire plejehjem. Det giver en fejlscore på 100 procent.
 
Med stor faglighed - Vi har tidligere haft små fejl hos os, og derfor er vi nok blevet ekstra opmærk­somme på, at det ikke må ske igen.

Når man én gang har fået anmærkninger, bliver man ekstra opmærksom, siger leder af plejehjemmet Svendebjerghave i Hvidovre, Kim Knudsen. Han tilføjer, at det især er procedurerne for medicinhåndteringen, der er blevet skærpet.

- Vi har vores egen instruks, som passer til netop vores forhold, men embedslægen kontrollerer, at den er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hos os er det social- og sundhedsassistenter, der doserer medicinen, og de gør det med stor faglighed.

Kim Knudsen siger videre, at reglerne for dosering er blevet skærpet yderligere i år med endnu strengere krav til at tage vare om beboernes medicinbeholdninger.

Det betyder, at der skal gøres skriftlige bemærkninger om ophør og genbestilling i endnu bedre tid end tidligere.

- Social- og sundhedshjælpere må gerne give beboerne deres sædvanlige medicin, når de er instrueret i, hvilke præparater, der ligger i æsken. De skal hver gang kontrollere, at der er det antal piller, som er angivet på medicinskemaet, siger Kim Knudsen.

Det er en selvfølge, at beboernes medicin befinder sig i deres egen bolig, og at begrebet "fælles medicin" er fuldstændig fortid og ikke eksisterende.
 
Har fulgt op Sådan er det også i Brøndby, hvor sektorchef for ældreområdet, Nadia Sandberg er meget overrasket over kommunens placering i bunden med fejl i medicinhånd­teringen på alle fire plejehjem.

- Vi kender rapporterne, og vi tager dem meget alvorligt. Vi har med det samme fulgt op på de anmærkninger, der blev givet sidste år så snart de blev givet, siger hun.

Nadia Sandberg tilføjer, at plejehjemmene fik meget ros af embedslægen for at have dokumentationen af medicineringen i orden.

- Hver uge holder jeg møde med lederne af plejehjemmene, og når vi modtager en rapport fra embedslægen efter et kontrolbesøg, tager vi det op straks. Jeg spørger pågældende leder, hvad der er gjort ved de henstillinger, der blev givet.

Nadia Sandberg er overrasket over, at sidste års bemærkninger omkring medicinhånd­teringen er registreret som deciderede fejl, og giver eksempler fra plejehjemmet Æblehaven:

- Plejehjemmet havde kontrolbesøg i juni. Her bemærkede embedslægen om et ægtepar, der boede sammen, at deres medicin skulle holdes adskilt. Den henstilling blev straks efterlevet, siger Nadia Sandberg om situationen, der er listet som fejl.

På samme plejehjem henstillede embedslægen, at det skal tydeliggøres, når en beboer selv vælger at tage sin medicin.

- Vores socialdirektør og politikere modtager også rapporterne fra embedslægen og følger op med det samme med spørgsmål til, hvordan henstillingerne er efterlevet, siger sektorchefen.

Brøndby Kommune har 650 medarbejdere på ældreområdet, og Nadia Sandberg siger, at de arbejder godt og engageret.

- Når vi holder cafemøder for medarbejdere og beder dem fortælle eksempler fra deres arbejde, hører jeg mange kærlige beretninger fra hverdagen.

Jeg ved godt, at vores boenhed for demente ikke helt har efterlevet henstillinger fra embedslægen - hvilket de selvfølgelig skal - men de gør generelt et flot stykke arbejde, som vi er meget stolte af, siger Nadia Sandberg.
    
Tilbage til maj 2006