$name

Vikarer - Igen, igen!

 
Under overskriften - Vikarer overtager mere hjemmehjælp - satte Jyllands-Posten  i slutningen af april måned endnu engang fokus på det stigende forbrug af private vikarbureauer til at løse opgaverne i hjemmeplejen.

Af formand Palle Nielsen

Spørgsmålet er, hvornår politikerne tager de mange opråb alvorligt og tager de nødvendige politiske og økonomiske beslutninger, der kan ændre denne udvikling?
 
Alene i Københavns Kommune blev der sidste år brugt over 94 mio. kr. plus moms til private vikarbureauer. Hertil skal lægges de mange lønkroner til afløsere, som ikke kommer fra bureauerne. En udvikling, som vi desværre også ser i omegnskommunerne. Samtidig med denne udvikling ser vi et stigende antal ufaglærte ansat i stillinger.
 
Fagforeningen har gentagne gange råbt op. Vi har ikke kun peget på de mange problemstillinger, vi har også leveret løsningsforslag.

Men vi mangler flere seriøse initiativer fra politikerne og nogle resultater, der kan være med til at vende udviklingen, så vi får skabt bedre vilkår for medarbejderne og dermed også bedre service til brugerne. Deri har arbejdsgiverne og fagforeningen en fælles interesse.
 
Det er skræmmende at høre, at medarbejderne nogle dage må se at der er flere vikarer end fastansatte i de enkelte hjemmeplejegrupper.

Det er jo ikke befordrende for at skabe den gode arbejdsplads. Kollektivet og sammenholdet forsvinder og dermed også motivationen og engagementet.
 
Jeg bliver ofte mødt med, at medarbejderne føler det frustrerende, at vikarerne kommer og går uden at have indsigt og viden i forhold til brugerne.

De har ikke den samme ansvarsfølelse som det faste personale, og så er det vikarerne, der går med fortjenesten. Det burde jo være det faste personale, der fik penge for at have vikarer.
 
Bemandingssituationen påvirker i allerhøjeste grad arbejdsmiljøet, som det ses tydeligt i det alt for høje sygefravær. I København alene med et sygefravær på gennemsnitligt 30 dage om året.

Vi ser i stigende grad, at det psykiske arbejdsmiljø får medarbejderne til at bukke under. De magter ganske enkelt ikke den daglige belastning, de udsættes for.
 
Hvad skal der så til?
 
Der skal arbejdes målrettet med rekruttering og fastholdelse. Der skal laves uddannelsesaftaler for ufaglærte. Der skal flere penge til voksenelevløn.

Målrettet kompetenceudvikling skaber engagerede og kreative medarbejdere.
Der skal arbejdes med arbejdstilrettelæggelse, som tilgodeser medarbejdernes ønsker. Vi har gode erfaringer med arbejdstidsaftaler for aften- og nattevagter.

Der skal laves aftaler om frivilligt ekstraarbejde for det faste personale
Der skal tages initiativer til at bedre det psykiske arbejdsmiljø.
 
Flere af initiativerne kræver penge. Politikerne må gøre sig det klart, at skal vi have vendt udviklingen, så koster det. Pengene skal findes, også i forbindelse med budget 2007. Fagforeningen og tillidsrepræsentanterne stiller gerne op til at drøfte mulige initiativer.
 
Tilbage til maj 2006