$name

It afløser håndskrevne medicinskemaer
 

Et nyt it-baseret redskab kan minimere antallet fejl i medicineringen på sygehusene. Den elektroniske medicinjournal forventes i brug alle steder i Hovedstadens Sygehusfællesskab inden årets udgang
 
 
Teknikken kan afløse mange af de menneskelige fejl, der sker i medicineringen på sygehusene. Ved at scanne et armbånd, som patienten har om håndleddet, kan læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter få medicinoplysningerne frem på en computerskærm. Dermed vil mange fejl kunne undgås.

Den elektroniske medicinjournal er et modul i den elektroniske patientjournal. Medicinmodulet er taget i brug på de første sygehusafdelinger i H:S og inden årets udgang vil det være taget i brug i de resterende afdelinger, forventer Hovedstadens Sygehusfællesskab.
 
Overblik Det elektroniske modul erstatter de håndskrevne medicinskemaer, som har givet anledning til mange fejl i medicineringen.

Modulet giver personalet et præcist overblik over, hvilken medicin patienten får og har fået også ved tidligere indlæggelser.

Systemet har desuden indbyggede kontrol­meka­nismer, som ligeledes vil kunne dæmme op for fejl.
 
Fx scanner personalet såvel patientens armbånd som doseringsæsken, så systemet kontrollerer, at det er rette medicin til rette patient. Desuden scanner sygeplejersken eller social- og sundheds­assistenten sit eget id-kort, så det registreres, hvem der har uddelt medicinen.

Mona Heiberg, som er bestyrelsesformand i H:S, siger i en pressemeddelelse, at hun glæder sig over, at det netop er det elektroniske medicinmodul, der indføres som første led af en ny it-strategi i H:S.

- Vi ved, at en stor del af de fejl eller utilsigtede hændelser, der sker på hospitalerne, har med lægemidler at gøre, siger bestyrelsesformanden, som mener, at systemet vil gavne patientsikkerheden.

Hun siger videre, at H:S passerer en vigtig milepæl med indførelsen af medicinmodulet i den elektroniske patientjournal.
 
Tilbage til maj 2006