$name

Hjemmehjælperen må gerne have kulør
 

Det er ulovligt at bede om at få ansatte med en bestemt hudfarve eller religiøs baggrund.
 
Af Hanne Bros
 
Mangfoldighedsnetværket, der stod bag december måneds rundringning til forskellige hjemmeplejekontorer, har overladt de båndede telefonsamtaler til Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (forkortet DRC).

Det er sket efter, at der i dele af dagspressen har været rejst tvivl om undersøgelsens lødighed, og hvordan de enkelte hjemmeplejekontorer egentligt svarede på forespørgslen om, at borgeren kun ønskede at modtage hvid hjemmehjælp.

DRC har sendt sagen videre til Institut for Menneskerettigheder, der skal vurdere om mangfoldighedsnetværkets rundringning til flere kommuner dokumenterer, at indvandrere, flygtninge eller efterkommere er blevet diskrimineret eller ej.

Ifølge Line Bøgsted fra DRC ligner mangfoldighedsnetværkets rundringning meget en tidligere sag, hvor forskellige kontorer på Arbejdsformidlingen var blevet ringet op af en fiktiv person, der udgav sig for at være en arbejdsgiver, der kun ville have dansk arbejdskraft ansat.

Dengang blev det fastslået, at det er nok, hvis du giver personen i telefonen indtryk af, at de har ret til at fravælge borgere i Danmark på grund af hudfarve eller anden etnisk oprindelse. Du behøves ikke at sige det direkte, før der er tale om ulovlig diskrimination.

Tilbage til maj 2006