$name

Håndholdte med hjem 

 
Håndholdte computere afløser snart papirlapper i hjemmeplejen i Høje Taastrup. Hjemmeplejens medarbejdere fik det nye værktøj ud i april måned.
Den håndholdte har givet anledning til at genoptage en gammel debat om at køre ud hjemmefra.
 
 
Af Merete Astrup
 
I Høje Taastrup har en arbejdsgruppe forberedt indkøringen af den håndholdte computer.
Den er kommet ud i hjemmeplejen i etaper i løbet af april måned, og alt personale kommer på kursus i tre fire dage.

Modtagelsen har overordnet være pæn, men som altid når nyt skal prøves er der også skepsis og usikkerhed hos nogle.
 
Birthe Olsen, er hjemmehjælper, og hun er mildest talt ikke begejstret.
- Jeg kan jo dårligt finde ud af mobiltelefonen, som hun siger.

Men hun er med på, at det skal prøves, og så håber hun på det bedste. Hun kommer ligesom alle ansatte i hjemmeplejen på kursus.
Britt Josephsen, fællestillidsrepræsentant, og Torben Elvig Jakobsen, tillidsrepræsentant, er begge medlemmer af den arbejdsgruppe, der har prøvekørt systemet inden det kom ud.
 
De er enige om at det nye system er et godt værktøj, som vil gøre meget kommunikation nemmere og hurtigere.

- Mange kolleger har allerede givet udtryk for, at de glæder sig over, at de med det samme kan se alle de nødvendige oplysninger om borgeren. Vi kan vise borgeren, hvad der står om ham eller hende. Det betyder, at vi med det samme kan svare på spørgsmål som borgeren eller pårørende stiller. Ligesom vi selv kan gå ind og dokumentere. Vi springer et led og nogle papirlapper over. Hvilket også giver en større sikkerhed for informationerne og dermed modtagelsen af informationerne siger Britt Josephsen.

Torben Elvig Jakobsen er enig.
- Men effektivisering i tid tror vi til gengæld ikke på, siger han med henvisning til en tidligere undersøgelse fra Socialministeriet der viser at der spares mellem 9 og 13 minutter pr. dag pr. person. 

Det er heller ikke, hvad der er lagt op til fra ledelsens side i Høje Taastrup Kommune.
Indførelse af de håndholdte er en del af kommunens beslutning om at Høje Taastrup skal være en IT kommune i 2010.
 
Med hjem
Den håndholdte betyder at arbejdsgange i hjemmeplejen bliver ændret, og de to tillidsrepræsentanter er glade for mange af ændringerne.

Men den håndholdte har rejst en debat af ældre dato. Nemlig fra den gang hjemmehjælperne arbejdede alene og ikke i teams.

Debatten er blevet aktuel fordi ledelsen vil have at medarbejderne kører ud hjemmefra og tager den håndholdte med sig hjem efter de sidste besøg hos en borger.
Britt Josephsen ser tre problemer her.

- Det ene er et sikkerhedsproblem. Jeg synes ikke det er forsvarligt hverken for borgerne eller os ansatte, at der ligger fortrolige og meget personlige oplysninger ude i vores private hjem. Tænk hvis man glemmer at slukke for den, så kan et hvert familiemedlem gå ind og kigge. Den ligger jo der, og ligner en mobiltelefon.

Jeg forstår slet ikke, at Registertilsynet  tillader, at der ligger den slags fortrolige oplysninger ude i hjemmene, siger Britt Josephsen.
 
Legaliseret hjemmearbejde
Hun fortsætter:
- Det andet problem handler om vores arbejdsforhold og vores arbejdsmiljø.
Nå vi skal den håndholdte med hjem, bliver det legaliseret at have hjemmearbejde.

Jeg tror, at grænserne mellem arbejde og fritid bliver flydende uden at der er indgået aftaler om det. Jeg tror, at vi er mange der lige vil kigge i computeren om aftenen og tjekke oplysninger om den borger, man skal ud til næste morgen, så er klokken pludselig 19.30 og det får vi ikke betaling for.

Når vi ikke har den håndholdte med hjem, kan vi først åbne om morgenen, når vi er kommet ind på områdekontoret, og først da begynder arbejdsdagen.

Den håndholdt er et arbejdsredskab, og det tager man ikke med hjem. En vejarbejder tager jo heller ikke sin skovl med hjem, forklarer Britt Josephsen.

Torben Elvig Jakobsen er enig med Britt i, at der kan være et sikkerhedsproblem.
- Men personlig vil jeg ikke have noget imod at have den håndholdte med hjem. Jeg er også enig i, at indførelsen af det her ikke må forringe vores arbejdsforhold. Men i forhold til arbejdstider kan man måske overveje at indgå nogle aftaler. Og jeg vil gerne slippe for at køre ind på kontoret om morgenen, siger han.

Det tredje problem Britt Josephsen ser, når hjemmehjælpen skal køre ud hjemmefra, er
den manglende kontakt, når kollegerne ikke skal mødes om morgenen.
 
Alene
I dag mødes alle ansatte om morgenen på områdekontorerne. De hilser på hinanden og får clearet besøgene, og dækket sygdom ind.

- Man kan ikke stå derhjemme og se i den håndholdte, hvem af kollegerne der er syge. Det tager længere tid at få koordineret tingene, når man skal til ringe rundt, når alle er kørt ud på besøg. Det er mere fleksibelt, når alle er samlet på stedet, siger Britt.

Birthe Olesen er fra den tid hvor hjemmehjælperen arbejdede alene. Hvor man kørte ud hjemmefra og kørte direkte hjem efter det sidste borgerbesøg.

- Den tid ønsker jeg ikke tilbage. Dengang kendte vi ikke hinanden, for vi mødtes aldrig.
Vi kunne ikke hjælpe hinanden, som vi kan nu. Det betyder meget at være en del af en gruppe, at vide man har kolleger, siger den garvede hjemmehjælper.

Hun tilføjer:
- Nu om dage har de fleste af os jo også nøgle til borgerne, så vi skal alligevel forbi kontoret og aflevere nøglerne om eftermiddagen og hente dem om morgenen.

- Det betyder noget for det psykiske arbejdsmiljø, at kollegerne får udvekslet informationer og lige for talt sammen de fem minutter om morgenen, mener Britt Josephsen.

Torben Elvig Jakobsen har en helt anden opfattelse af morgenmøderne.
Han synes det er befriende at slippe for at køre ind om morgenen.

- Det er dødssygt, når det første hjem jeg skal besøge ligger tæt på min egen bolig, at jeg så skal køre flere kilometer for at komme ind på kontoret.

- Jeg synes morgenmøderne er stressende, fordi vi får alt for mange informationer på alt for kort tid. Og så har vi frokostmøderne til at ordne og koordinere. Det er jo ikke sådan, at vi ikke mødes.
Det bliver de tre ikke enige om.

Torben Elvig Jakobsen arbejder i den praktiske hjemmehjælp, og har i øvrigt ikke nøgler til borgernes hjem, mens Birthe og Britt arbejder med den personlige pleje.

- Det er forskellige opgaver, og det kan gøre en forskel på behovet for morgenmøderne, mener de.
Men de to tillidsrepræsentanter er enige om, at indførelsen af IT ikke må forringe arbejdsforholdene i hjemmeplejen, og de tror at det bliver et godt værktøj.

Tilbage til maj 2006