$name

Færre penge til voksenelevløn

 
Til trods for at voksenelevløn øger rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne, er der færre penge i 2006, i det budgetforlig som Socialdemokraterne, SF, konservative og de radikale har indgået i Københavns Kommune.
- Komplet uforståeligt når vi mangler personale, siger næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Marianne Jensen.
 
Af Merete Astrup
 
Mere end 800 social- og sundhedshjælpere og 700 social- og sundhedsassistenter om året skal der uddannes for at opfylde behovet i Københavns Kommune og H:S.

I år ser det ud som om kommunen vil uddanne 500 social- og sundhedshjælpere og 100 social- og sundhedsassistenter, oplyser Per Bregengaard, og konstaterer at der er et stykke vej til målet.
Alligevel har partierne bag budgetforliget valg at reducerer antallet af uddannelsespladser med voksenelevløn.

Uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard (Ø) oplyser, at der er tale om en halvering af det nødvendige beløb på Uddannelses og Ungdomsudvalgets budget.
- Det er en helt forkert vej at gå, at skære i voksenelevløn. København mangler uddannet personale, indenfor social- og sundhedsområdet, og prognoser peger på en vækst i behovet, siger han til infoa.

I erkendelse af mangel på kvalificerede medarbejdere indførte Københavns Kommune i 2002 en ordning med voksenelevløn under uddannelsen til alle social- og sundhedshjælpere over 25 år med bopæl i kommunen.

Og det har været en succes.
- Det er hug og stenfast at rekrutteringen til hjælperuddannelsen steg markant med voksenelevlønnen, og vi begyndte endda at tale om, at tilbuddet skulle udvides til social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor misforholdet mellem behov og nyuddannede er voldsomt.

Nu går forligsmagerne den stik modsatte vej og halverer de nødvendige beløb, siger Per Bregengaard.

De nødvendige penge er ekstra 14 millioner. Nu får Uddannelses- og Ungdomsborgmesteren kun de 7 millioner kr. til voksenelevløn.

- Så sent som i sommer er det voksende behov for uddannet personale inden for social- og sundhedsområdet dokumenteret.

Der er vedtaget en behovsbestemt ny dimensionering af social- og sundhedshjælper og assistent uddannelsen. Målet er mere end 800 social- og sundhedshjælpere og 700 social- og sundhedsassistenter om året.

Han er overhovedet ikke i tvivl om, at en reduktion på uddannelsespladserne med voksenelevløn til elever over 25 år, vil betyde en nedgang i søgningen.

- Det vil også betyde større frafald, da flere af de voksne uddannelsessøgende vil være nødt til at supplere deres elevløn under uddannelsen med erhvervsarbejde, siger Uddannelses- og Ungdomsborgmesteren.

Han forstår ikke sine borgmestrekolleger Inger Marie Bruun - Vierø (radikal) og Bo Asmus Kjeldgaard (SF).

- Hvis jeg var dem ville jeg have en flov smag i munden. Sammen med dem lavede jeg for et par år siden en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, hvor voksenelevlønnen var et meget vigtigt element, siger Per Bregengaard.

Han skønner at budgetforliget betyder, at der er mellem 100 og 200 elever, der ikke kan få voksenelevløn på hjælperuddannelsen.

Marianne Jensen, kalder det både uansvarligt og helt vanvittigt at skære i voksenelevlønnen:
- Det handler i sidste ende om kvalificeret pleje og omsorg for vore ældre, syge og handicappede.

Sundhedsborgmesteren taler altid om hensynet til borgeren. Men det er ikke hensynsfuldt over for dem, at forringe mulighederne for at få uddannet personale.

Det er helt galt i en kommune, hvor hver femte, der arbejder indenfor hjemmeplejen er uuddannet.

Inden for 10 år står vi med en endnu større mangel på uddannet personale, fordi mange stopper på grund af alder.

Politikerne bag budgetforliget handler helt uansvarligt, fastslår Marianne Jensen.

Tilbage til oktober 2005