$name

Analyse af Fælledgården
 

Omsorgcentret Fælledgården har det hverken værre eller bedre end de andre plejehjem i Københavns Kommune.
Det konkluderer den rapport, som blev fremlagt d. 30 januar 2004.
Sundhedsborgmesteren er tilfreds, det er tillidsrepræsentanten også.
- Det var bare ikke det vi ville, med vores udmelding om arbejdsforholdene, siger Tina Staunsholt.

 
Af Merete Astrup
 
Næstformand i fagforeningen Marianne Jensen, var tillidsrepræsentanten der i november sidste år rettede henvendelse til Folketingets Socialudvalg med det formål at få sat fokus på faget og fagligheden.

Hun siger om rapporten:
- Det er fint at Fælledgården er blevet analyseret og rapporten er skrevet, der står bare ikke så meget nyt i den.

Den underbygger endda personalets egen opfattelse af, at Fælledgården er en god arbejdsplads, og et godt plejehjem.

Derfor vil de gerne passe på det. Men formålet med, at jeg henvendte mig til folketings politikerne var, at få sat fokus på vores faglighed og vores fag. Det skal vi af hensyn til de medarbejdere, der er i arbejde indenfor området i dag og det skal vi med henblik på fremtiden. Og den problemstilling forholder rapporten sig ikke til.
 
God pleje og omsorg
Ifølge rapporten har Fælledgården samme økonomiske forudsætninger som andre plejehjem i Københavns Kommune. At plejehjemmet har fået beskåret budgettet skyldes en budgetmæssig udligning med kommunens øvrige plejehjem.

Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun- Vierø (R)siger, at hun er meget tilfreds med analysens konklusion, at Fælledgården hverken er bedre eller dårligere stillet end kommunens andre plejehjem.

- Især fordi jeg ved, at Københavns Kommune ligger pænt i forhold til resten af landet, når det gælder ressourcer til ældreområdet. Jeg er samtidig tryg ved, at vi inden for rammerne af budgetterne yder en tilfredsstillende pleje og omsorg. Det viser de mange tilsynsrapporter, og det viser analysen af Fælledgården, siger hun.

Hun vil ligesom personalet gerne have flere penge.
- Det kæmper jeg også for med næb og klør ved budgetforhandlingerne. Men jeg er i konkurrence med børn, og skoler og veje,
 
Dementpenge
Hun nævner, at der i budgettet for 2004 er sat 10 mill. kr. til arbejdet med demente i forbindelse med, at kommunen har vedtaget en demenspolitik.

Hun erkender, at personalet og ledelse på Fællegården har et en pointe i, at det er nødvendigt at se på, hvor plejekrævende den enkelte beboer er.

Det har man aldrig gjort i København Kommune.
- Heldigvis er vi i gang med at løse det problem, siger hun, for det er selvfølgelig urimeligt, hvis eksempelvis et plejehjem pludselig får mange svært demente beboere uden at det udløser ekstra professionel bemanding.

Det har de endnu ikke mærket noget til på Fælledgården, selvom sundhedsborgmesteren indrømmer, at de mange demente beboere ikke kan afspejles i de tildelte ressourcer.
- Men det kommer, lover sundhedsborgmesteren.
 
-Analysen forholder sig ikke til det budskab, som personalet gik ud med i efteråret. At de kan en hel masse mere end de har mulighed for i deres daglige arbejde, samt at det efter deres opfattelse går den gale vej, hvis man ikke vender udviklingen?

- Sådan opfattede jeg det ikke, når jeg læste aviserne. Jeg kunne kun få den opfattelse, at Fælledgården havde et problem og det forholdt jeg mig til.

Det er først senere, at jeg har fået at vide, at personalet ville en mere generel debat. Men jeg kan jo ikke trylle en hel masse penge frem. Og jeg konstaterer, at andre plejehjem i København godt kan få ressourcerne til at slå til, siger Inger Marie Bruun- Vierø.

I øvrigt henviser hun til at løn- og arbejdsforhold må henvises til overenskomsterne.
Det har sundhedsborgmesteren ret i.. Men et eller andet sted er det jo også hende, eftersom det er kommunerne, der afsætter penge til Ny Løn, såvel som det er kommunen, der suverænt afgør om man betaler voksen elev løn.
 
Vi kan meget mere
Tine Staunsholt, nyvalgt tillidsrepræsentant på Fælledgården er også tilfreds med analysen.
- Men jeg er ikke tilfreds med konklusionen, for det var ikke vores ærinde at vi ville ud og sammenligne os med andre plejehjem. Vi vidste godt, at Fælledgården ikke har det værre end andre. Vores mål var og er stadig, at få en debat om, hvor grænserne går, for hvad vi skal stille op til.

- Vi har som andre en faglig stolthed, men vi bliver frustreret og trætte, når vi ikke får lov til at bruge bores faglighed. Det er problemet. Vi skal hele tiden prioritere, og vi skal prioritere benhårdt. Vi har lært en hel masse på skolen, men vi får få kun lov at bruge bunden af pyramiden.

Det er den debat vi vil have. Vi ser da også, at der er andre plejehjem, der er enige med os, siger Tina Staunsholt.

I følge analysen ligger sygefraværet højere på Fælledgården end på andre plejehjem i kommunen, og nu skal årsagerne klarlægges.

Marianne Jensen peger på, at Fælledgården er en værdibaseret arbejdsplads, hvor langtidssyge kolleger ikke bare bliver fyret.

- Så hvis man har en kollega, der har været udsat for en alvorlig trafikulykke, og en der har cancer, så trækker det selvfølgelig sygefraværet op. Men det er fint, hvis man nu går ind og klarlægger årsagerne, som man er blevet enige om.

Men det ændrer efter hendes mening ikke den kendsgerning, at:
- Vi har brug for en debat med politikerne, fordi vores faggrupper skal løftes op, og ud af lavstatus området, så vi får den anerkendelse, vi fortjener. Ikke bare i ord ved festlige lejligheder.