$name

Langsomme medarbejdere
i hjemmeplejen på Amager
 

Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere på Amager arbejder ifølge sundhedsforvaltningen i København langsommere end andre steder i kommunen.
Det er for dyrt. Derfor skal der laves en budgettilpasning, som medfører nedlæggelse af 35 stillinger i området.
Medarbejderne i områdets enheder er både rasende og forbløffede.

 
Af Merete Astrup
 
- Sådanne udtalelser er en alvorlig nedvurdering af vores arbejdsindsats, og det kræver en dokumentation, skriver personalet i Sundby Syd i et åbent brev til Borgerrepræsentationen.
Både i Sundby Syd og Sundby Nord nedlagde hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere arbejdet den 18. marts.

I Sundby Syd, gruppe B, var arbejdsnedlæggelsen en direkte følge af den orientering, som medarbejderne samme dag havde fået om forvaltningens planer.
 
Dyre hjemmehjælpere
I det kommunale sprog hedder det budgettilpasning. Det vil sige, at hjemmeplejen på Amager/Christianshavn skal tilpasses det fastlagte budget. En regnskabsprognose viser, ifølge forvaltningen, at der er risiko for en budgetoverskridelse i 2004 på 18,3 mill. kr., hvis der ikke sker en omstilling nu.

En del af tilpasningen indebærer, at der skal nedlægges 35 stillinger i området.
- Vi kommer ikke uden om at skulle undvære en del medarbejdere, for vi har simpelthen været for dyre, siger ældrechef på Amager/Christianshavn Karl Jessing.

De tre hjemmeplejeenheder han taler om, har udført arbejdet til en timepris, der er ca. 10 procent for høj i forhold til den pris, som blev udmeldt i forbindelse med frit-valg lovgivningen.
Det er den pris, som de private firmaer får for arbejdet, og den skal kommunen af konkurrencemæssige hensyn også overholde.

Efter arbejdsnedlæggelsen har personalet i Sundby Syd sendt et åbent brev til Borgerrepræsentationen samt Sundhedsforvaltningen.
De rejser en række spørgsmål, fordi der ikke har været en dialog om, hvordan man kunne omlægge opgaver.

Til infoa oplyser ældrechef Karl Jessing, (den 22. april), at Sundhedsborgmesteren netop har meddelt, at hun vil mødes med hjemmeplejeenhederne formentlig i midten af maj.
 
Opsparet harme
I Sundby Nord hvor medarbejderne ligeledes nedlagde arbejdet d. 18 marts, var anledningen
en opsparet harme fra ugerne før.

Anette Tvarnø - Nielsen, social- og sundhedshjælper i gruppe 44 oplyser, at man op til uge 13 havde kørt på pumperne.
Mandskabsmangel på grund af sygdom og fridage betød, at de i hendes gruppe manglede næsten halvdelen af kollegerne.

- Et par kolleger havde 15 borgere på kørebogen på en dag, det er uværdigt både for borgeren og os.

- Fra den ene dag til den anden måtte vi ikke tage vikarer, så vi måtte aflyse borgernes bad. Det holder jo ikke. Efterhånden er stemningen tung i Sundby Nord, og den bliver ikke lettere nu, hvor det ser ud til at hjemmehjælperne fremover mister deres betalte frokostpause, siger Anette Tvarnø - Nielsen.

Forslaget er kommet ovenfra, og eftersom frokostpausen ikke er skrevet ind i overenskomsten, bliver den svær at holde fast på.

- Vi fik betalt frokost 2001 fordi social- og sundhedshjælperne havde betalt frokost. Efter som den ikke er skrevet i overenskomsten, kan arbejdsgiverne jo tage den.

Jeg synes bare ikke, at det er en måde at behandle medarbejderne på, siger Anette Tvanø- Nielsen, I Sundby Nord har de også meget svært ved at se, hvordan arbejdet skal køres med færre medarbejdere, som Sundhedsforvaltningens budgettilpasning foreskriver.