$name

Kolleger underviser kolleger 

 
I Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje har man netop afsluttet projekt: Intern undervisning i hjemmeplejen. I en periode på tre måneder har kolleger undervist kolleger. Formålet har været at øge kompetence og fastholde medarbejderne i hjemmeplejen. De har taget udfordringen
 
Af Merete Astrup
 
Hvorfor ikke dele ud af den viden, der ligger hos medarbejderne i hjemmeplejen. Mange social- og sundhedshjælpere- og assistenter har igennem årene oparbejdet viden og erfaringer indenfor de specifikke områder de arbejder med.

Mona Christensen, social- og sundhedsassistent ved noget om demens, efter flere års arbejde med demente, og ergoterapeut Rikke Orth ved hvor vigtigt den kropslige kommunikation er overfor apopleksi ramte.

Som i andre kommuner, har man i Høje Taastrup beskæftiget sig med, hvordan man kan fastholde personalet i hjemmeplejen.

Det handler om kompetence og udfordringer, mener man
- Vi fandt frem til, at vi ville tilbyde medarbejderne i hjemmeplejen undervisning af deres kolleger samtidig med at de medarbejdere, der søger nye udfordringer, kunne få mulighed for at undervise resten af hjemmeplejens personale.

Ved at etablere et korps af undervisere, kunne vi udnytte den viden, der findes i organisationen, forklarer Sune Bjørn Larsen, daglig projektleder.
 
Hurtig udrykning
Tilbage i september 2003 afdækkede den nedsatte styregruppe, hvilke kompetencer, der fandtes i organisationen, samt om de ansatte, der besad kompetencerne havde lyst til at undervise.

- I november havde vi kortlagt ressourcerne, fortæller fællestillidsrepræsentant i hjemmeplejen, Brith Josephsen, der er medlem af styregruppen.

Tidsplanen har været kort. Pengene til projektet blev bevilget i efteråret 2003, og i begyndelsen af januar skulle underviserne ud.

I dag ved underviserne, at de er en succes, men det vidste de ikke inden, de startede.
Tværtimod, var de meget tilbageholdende.

- Ved tilmeldingsfristens udløb den 21. november, var der én tilmelding, siger Brith Josephsen. Og hverken hun eller Sune Bjørn Larsen lægger skjul, på at de var lidt nervøse.

Men så tog fællestillidsrepræsentanten affære, og fik snakket med kollegerne, og så kom der gang i tilmeldingerne.

- De var forskrækkede over det der med undervisning. Det var et stort ord, som de forbandt med noget meget overordnet og noget meget teoretisk. Men det har aldrig været meningen. Og da vi først fik forklaret kollegerne, at de skulle komme og være sig selv, og fortælle om det de kan, så blev de interesseret, og vi fik etableret et undervisningskorps, fortæller Brith Josephsen.
Omsorgschef, Kirsten Bjerregaard kalder undervisningskorpset modigt.

- Det er flot at stille sig op og sige og vise, at jeg kan lidt mere end jer andre. Det viser også de gerne vil deres kolleger.

Astrid Vidbjørg, også medlem af styregruppen, husker godt, den gruppe undervisere, som på den første temadag sad forsagte og tavse.
 
Yes! vi er gode
Det tror man næppe, når man hører undervisernes evaluering af forløbet. Selvtilliden fejler absolut ingenting. Underviserne sprudler af energi.

Marianne Kehler, social- og sundhedsassistent, har undervist i demens for kollektiver sammen med Anne Schmidt, social- og sundhedshjælper.

- Det er fantastisk at få lov at fortælle, at man ved noget mere, som man kan dele ud af til sine kolleger. Når vi underviser medfører det ofte, at kollegerne sætter spørgsmål ved rutinerne. I hverdagen glemmer vi måske, hvor gode vi er, så er det rart at opleve, at vi er gode. Yes, vi er gode, brug os, kommer det overbevisende fra Marianne.

Og så er det da også en fjer i hatten, når kollegerne spørger om, de kan ringe efterfølgende og få gode råd.

Rikke Orth, synes det er fantastisk at opleve, at man gør en forskel.
- Når personalet siger til mig, at de er blevet mere bevidste om, hvordan man omgås borgere med apopleksi efter, at jeg har undervist dem, så har jeg gjort en forskel.
Charlotte Jørgensen, social- og sundhedshjælper var nok den, der var allermest nervøs i starten.

- Der er sådan lidt fighter i det her, siger hun med et kæmpe smil.
Sammen med sin makker Bodil Jørgensen har hun undervist i brug og vedligeholdelse af høreapparater. De to kendte slet ikke hinanden på forhånd, men det gør de nu, og ville ønske det kunne fortsætte.

De har brugt en del fritid på tilrettelæggelse af undervisningen, og spist en del af Bodils hjemmebagte boller i hendes køkken.
Til undervisningen har de lavet en folder om øret og en om høreapparaters funktioner.
 
Madpakke og undervisning
Mona Christensen taler også på sine medunderviseres vegne, når hun siger, at hun håber.  at undervisningen i "kollegahøjde" bliver permanent.

- Man får rutine i at undervise, og man lærer undervejs at sortere i sit oplæg. På de spørgsmål der bliver stillet, finder man ud hvilke emner, der er mest interesse omkring. Det er en stor oplevelse at få lov at formidle, den viden jeg har om omsorg for demente, siger hun.

Alle i underviserkorpset har kun gode erfaringer med at undervise deres kolleger.
En enkel episode, som Lisa Lousdal ærgrede sig over, var et sted hvor lederen ikke havde forberedt hendes komme.

- Det var endda en af de første undervisningsdage, så det var ikke rart at opleve, at man ikke var ventet.

Men det har været en engangs forteelse, som i øvrigt blev rettet op. Alle andre steder har det været succes at undervise sine kolleger.

Undervisningsperioden var over tre måneder, og underviserne havde en time til rådighed.
En halv times frokost plus en halv time.

- Så det var madpakker og undervisning. En time er måske lige kort nok, på den anden side betyder det, at man skal koncentrere sin undervisning siger Brith Josephsen.

Hun har været på besøg undervejs i forløbet, og snuset lidt, som hun siger.
Og der er meget positive udmeldinger fra lederne.
 
Fingeren i materien
Succesen skal findes i denne uhøjtidelige undervisning, hvor det er fra kollega til kollega.
- Det vi har fået at vide er, at det er rart at blive undervist af nogle, der står med fingrene i materien, siger Marianne Kehler.

Mona Christensen er enig:
- Hvis jeg havde været sådan en professionel underviser, havde vi siddet i et aflukket rum, med borddækning og vand på bordet. Jeg kommer bare og er midt i det hele.

Det skal de så også kunne klare, for det medfører "forstyrrelser" i forløbet.
Mona Christensen tog en dag fejl at en medarbejder og en dement.
 
Undervisningskorpset blev klædt på inden, de blev sluppet løs.
På en temadag inden de startede, blev de coachet i kropsprog, øjenkontakt, at placere sig det rigtige sted i lokalet osv.

- Og det er meget sjovt, siger Marianne Kehler. For da vi fik alt dette at vide af instruktøren, syntes jeg ikke, at jeg fik så meget ud af det. Men så dukkede det alligevel op undervejs i min undervisning, og så brugte jeg det.

- Nu ved vi hvilke ressourcer, der ligger, og det kan vi helt klart bruge fremover også til at gøre ting anderledes, siger Birgitte Ehlers, sygeplejerske.

Hun har undervist i sårbehandling, og har observeret, hvor mange forskellige måder man behandler sår på, det mener hun kan gøres anderledes.

Ud over at få den personlige udfordring og glæde ved undervisningen, har underviserkorpset også fundet ud af, hvor stor Høje Taastrup Kommune er.

- Det er interessant og lærerigt at lære kommunes institutioner at kende og hinanden. Det kan vi bruge til noget mere, siger flere af dem.

Og så er der for resten ingen grund til at skifte job, når man kan søge udfordringer, der hvor man er.
 
Billigt
Sune Bjørn Larsen siger, at det har været et dejligt projekt at arbejde med, fordi der har været penge i det. Det vil sige, der har været vikardækning for underviserne.

 - Det er vigtigt, det ved vi fra andre projekter. Bevillingen på 33.000 fik vi fra kommunens Koordinationsudvalg. Det er nok blevet lidt mere. Men det er billigere end, hvis vi skulle havde sendt folk på kursus, siger han.

Kirsten Bjerregaard siger:
- Vi har med dette undervisningsprojekt vendt tingene på hovedet. Det plejer at være således, at medarbejderne spørger os, hvilke kurser vi kan tilbyde. Her er det omvendt, medarbejderne tilbyder deres undervisning. Det er både nyt og kreativt.
  
Undervisnings tilbud:
Parkinsons sygdom
Elevarbejde
Høreapparater
Apopleksi
Demens
Døden
Sårbehandling
Hjælpemidler
Osteoporose
Hofter
hold kroppen på toppen hele livet
Faldforebyggelse
Bækkenbundsløsning
Kørestole og siddestilling
ADL
Forebyggelse af nedslidning