$name

Amager Hospital fik en ny arbejdstidsaftale

 
Endelig lykkedes det. Efter mere end en uges strejke, faldt brikkerne på plads. En ny arbejdstidsaftale blev underskrevet, og plejepersonalet er glade.
 
Af Merete Astrup
 
De er glade.
Social- og sundhedsassistenterne, sygehjælperne og plejerne på Amager hospital er gået ud af strejken med ranke rygge.

Vi får næppe Direktionens ord for, at det er strejken, der har skaffet et resultat, som opfylder de krav som fagforeningen og tillidsrepræsentanterne lagde på bordet.
Men det gør ikke noget.
 
Sygehjælperne, plejerne og social- og sundhedsassistenterne ved det godt selv. De ved, at det var deres sammenhold, og deres fælles vrede mod en ledelse, der bagatelliserede deres problem, der gjorde udslaget.

Ikke på noget tidspunkt i den ugelange konflikt var der tvivl.
- For kollegerne var der nemlig ikke tale om en bagatel.

Der var tale om, at de ikke ville finde sig i at ledelsen kunne skalte og valte med deres fritid, siger fællestillidsrepræsentant Winnie Katz.

Hun deltog sammen med formanden for fagforeningen Palle Nielsen i forhandlingen onsdag den 28. april, hvor de blev enige med hospitalets ledelse om en løsning.

En ny aftale blev underskrevet, og fremover skal aften- og nattevagterne arbejde 28 timer og lønnes for 30 timer. Den fastlagte afspadseringsdag, den såkaldte A-9 dag bortfalder, og de timer personalet optjener på søndage udbetales. På den måde undgår personalet at komme i minus, og det var hvad de ville undgå.

- Vi vil selv bestemme over vores fritid, som de sagde under konflikten.
 
Vigtigt for os
Ugen forinden havde personalet genoptaget arbejdet. Det gjorde de af hensyn til patienterne, og fordi en forhandlingsløsning var i sigte.

Direktionen på Amager Hospital var nemlig blev sendt til forhandlingsbordet af ledelsen i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).

Plejepersonalet er glade, lyder meldingen dagen derpå.
De er også lettet over at det er overstået. Det er ikke det rene børnefødselsdag, at være oppe imod en ledelse, der igennem et år har stået bastant fast på deres ledelsesret.

Som Margrete Heilmann og Eva Evers, sagde til infoa under strejken.
- Vi er sat 30 år tilbage i forhold til medindflydelse. Der er da ingen moderne ledelser, der er så fastlåste på at bestemme selv.

Det er jo nærmest diktatorisk. En sådan metode gør os da også nervøse for, hvordan kommende forhandlinger med ledelsen kommer til at foregår, hvis denne ledelsesstil fortsætter, sagde de to social- og sundhedsassistenter i april.

De har sammen med deres kolleger ikke et øjeblik været i tvivl om, at de måtte fastholde strejken indtil, der kom nogle døre på klem fra ledelsens side.

Og da døren kom på klem, genoptog de arbejdet.
Fællestillidsrepræsentant Winnie Katz siger:

- En strejke er jo ikke bare noget, man sætter i værk. Det er et våben, man tager i brug, når alle andre muligheder er prøvet. Det er fantastisk at se hvor glade kollegerne er nu, vi har forhandlet os til en løsning.

De 150 strejkende har været hårdt prøvet. Undervejs indklagede ledelsen på Amager Hospital de strejkende for Arbejdsretten, og de er blevet idømt bøder.
Så det har ikke været omkostningsfrit for dem, og alligevel holdt de ud.
Det kalder Winnie Katz en opbakning til tillidsrepræsentanterne.
 
Fremtiden
Også i fagforeningen er formand Palle Nielsen tilfreds med afslutningen på forløbet.
- Jeg er selvfølgelig glad for medarbejdernes første reaktion på den indgåede aftale.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg hellere havde set en løsning, hvor vi brugte lokale lønmidler til at dække de timer, som hele konflikten handlede om, siger han og opremser hvad de har været vigtigt for fagforeningen og personalet:

Inge er gået ned i løn. Søndagstillæg er stadig en del af lønbrøken.
Den såkaldte A9- afspadseringsdag, som der ikke var fuld dækning for er afskaffet.
Dermed vil medarbejderne ikke længere kunne gå i minus og "skylde" arbejdstimer.

resttimerne som er en del af lønbrøken bliver nu omsat til to årlige kompetence/temadage. Det betyder, at timerne bliver brugt til at give medarbejderne viden/kompetenceudvikling og ikke til personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler.

- Samtidigt er det klart tilkendegivet, at medarbejderne skal have indflydelse og medbestemmelse om egne forhold i relation til arbejdstidstilrettelæggelse, siger Palle Nielsen.
Men lidt malurt i bægeret mener han der er dryppet.

- Desværre må vi konstatere, at Amager Hospital og H:S har den opfattelse, at det alene er ledelsen, der bestemmer om tillæg og over- og merarbejde skal gives som løn eller frihed.

Det er vores klare opfattelse, at dette skal aftales med medarbejderen og tillidsrepræsentanten. Forbundet er gået ind i sagen, som kan resultere i en faglig voldgift.