$name

Fremtidens helte er klædt i hvidt 

Brug for alle unge - også de unge med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsministeriet sætter fokus på social- og sundhedsuddannelserne.  
 
Af Merete Astrup
 
Måske er du stødt på dem i S- toge og busser og andre offentlige steder, fremtidens helte klædt i hvidt. Måske har du bemærket, at mange af dem er mørke i løden og hedder noget andet end Hansen og Jensen.

Integrationsministeriets kampagne for social- og sundhedsuddannelserne kører på fuld tryk.
- Kampagnen skal styrke uddannelsernes image blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk og medvirke til, at sundhedsvæsenet udnytter de værdier og ressourcer, som de unge har fået med sig i deres opvækst, hvor omsorgen og respekten for ældre er central.

Denne omsorgskultur kan i høj grad medvirke til, at vores sundhedsvæsen bliver rummeligt for medarbejdere og brugere i det danske samfund.

Vi har brug for de unges kompetencer og arbejdskraft, og der er gode muligheder for at videre uddanne sig på social- og sundhedsuddannelserne.

Sådan skriver ministeriets konsulenter i det materiale, der sendes ud til unge studerende med anden etnisk baggrund, til deres forældre og til skolevejledere på folkeskolerne og social- og sundhedsskolerne.

Kampagnen, som er en del af bredere kampagne der hedder "Brug for alle Unge" sætter fokus på rekruttering og fastholdelse af unge fra etniske minoriteter, fordi der er gode beskæftigelsesmuligheder på området nu og fremover, og fordi uddannelsen giver alsidige muligheder for job eller videreuddannelse.                
 
Min rigtige vej
Netop social- og sundhedsuddannelserne kan være den rigtige uddannelsesvej, som den f.eks. er for Ilhan Abdullah fra Somalia. Hun vil være sygeplejerske.

Hun er en af kampagnens rollemodeller, og siger:

- Jeg har valgt social- og sundhedsuddannelsen, da jeg her kan få kendskab til mit fremtidige arbejde. Mine forældre havde helst set, at jeg var gået skolevejen, altså gymnasiet og sygeplejeskolen, men jeg føler mig bedre fagligt rustet til at være sygeplejerske ved at lære miljøet og de konkrete arbejdsopgaver at kende.

En praksis man kun kan få indbygget, hvis man vælger social- og sundhedsuddannelsen.
Hun fortæller også, at hendes mor ikke var positiv indstillet til sin datters valg. Hun var blandt andet bange for, hvordan folk forholdte sig til Ilhans hovedbeklædning.

Men hendes holdning har ændret sig efterhånden som hendes praktik er forløbet uden negative oplevelser.

Ilhan vil ud gerne ud og arbejde i verden når hun er blevet sygeplejerske. Gerne igennem Røde Kors eller andre hjælperorganisationer kunne hun f.eks. godt tænke sig at komme til Afrika.

» Tilbage til artikelarkiv

» Tilbage til forsiden